استقبال چشمگیر از کارگاه مدیریت تجربه مشتریان گروه سایپا در نمایشگاه خودرو مشهد

مدیریت امور مشتریان گروه خودروسازی سایپا در راستای تحقق اهداف استراتژیک و تاکید مدیریت ارشد گروه مبنی بر تلاش برای افزایش هرچه بیشتر رضایتمندی، برقراری ارتباط دوسویه و تعامل با مشتریان با نشست مدیریت تجربه مشتریان (CEM) و غرفه CRM در هجدهمین نمایشگاه خودروی مشهد حضور داشت، که با استقبال گسترده هموطنانمان در شهر مشهد مواجه شد.

موبنا – با توجه به تجربه برگزاری موفق نشست های سال گذشته، مدیریت تجربه مشتریان این بار میزبان مشتریان خودروی چانگان CS35 در محل نمایشگاه بود.

در این کارگاه مشتریان تجربه ها و ادراک خود را از مرحله کسب آگاهی اولیه، ارزیابی اقتصادی، خرید، خدمات پس از فروش و شکایت احتمالی بیان کردند.

پس از جمع آوری نظرات و انجام تحلیل های آماری، نتایج در جلسات کارشناسی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات اصلاحی لازم در تمام فرایندهای تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش اعمال می شود.

همچنین کارشناسان در غرفه CRM مدیریت امور مشتریان پاسخگوی سوالات، پیشنهادات و درخواست های بازدیدکنندگان و مشتریان محترم بودند.

دنبال کنید @ اینستاگرام