تعامل همه جانبه برای حل مسایل، نتیجه یک تدبیر مدبرانه

اقدام مدبرانه مدیر عامل و هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پیگیری و تامین خواسته های کارکنان و تثبیت شرایط کار آنان، منجر به تعامل همه جانبه برای حل مسایل و رفع مشکلات شد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بر این اساس شورای عالی هماهنگی تشکلهای کارگری در بیانیه ای اعلام کرد: با اعلام مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای آیین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال ۱۳۸۹ در سال ۱۳۹۷ فصل جدیدی در شرکت مخابرات ایران آغاز شده است.
همچنین در این بیانیه با اشاره به اینکه اجرای آیین نامه پیش از آنکه رافع مشکلات معیشتی و ترمیم کننده حقوق کارکنان باشد، نوید بخش اعتماد و احترام به قانون در مدیریت شرکت است، آمده: اقدام شایسته مدیر عامل در قبول و تعهد به تامین و تثبیت شرایط کار پرسنل؛ آغازی برای تعامل و تفاهم در بحران نیروی انسانی شرکت برای رسیدن به نتیجه برد – برد است.
در پایان این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه زمان تلاش و تعامل و مطالبه گری همگان برای کسب جایگاه شایسته فرا رسیده است، آمده: به کارکنان اطمینان می دهیم در اجرای قوانین، آیین نامه های پرسنلی و مطالبه حقوق قانونی تا آخر ایستاده ایم و آنها را عملی خواهیم کرد.

دنبال کنید @ اینستاگرام