مهندس صدری اعلام کرد :

شایسته سالاری وتحقق برنامه ها از ارکان مهم و مورد توجه در انتصابات است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: انتخاب مدیران شرکت مخابرات ایران ومدیران مناطق مخابراتی با رعایت اصل شایسته سالاری وبراساس تحقق برنامه ها صورت می گیرد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مهندس سید مجید صدری با بیان مطلب فوق اظهار داشت: : ارتباط موثر مدیران با بدنه اصلی شرکت ، کارکنان و ذی نفعان یکی از اولویت مهم در انتخاب مدیران در شرکت مخابرات ایران،است که برای رسیدن به اهداف برنامه سال۹۷ شرکت ارزیابی وانتخاب می شوند.
وی با تاکید بر این مهم که توجه به مبحث شایسته سالاری ، تخصص و تعهد در انتصابات است اظهار داشت: مهم‌ترین رقابت در سازمان‌ها یافتن افراد لایق و شایسته است ، نظام شایسته‌سالاری به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به اهداف خود برسند . بر این اساس وظیفه اصلی شرکت های مخابراتی در مناطق ، توسعه خدمات و کسب رضایتمندی مشترکان است ،از این رو باید عملکرد مجموعه مدیران مناطق بر مبنای اثر بخشی اقدامات آنان در جهت وظایف و اهداف شرکت و ارتباط موثر ارزیابی شود.
وی با بیان اهمیت هماهنگی عملکرد مدیران مناطق با شاخص های مورد نظر شرکت مخابرات گفت: شایسته است مدیران مناطق با آگاهی از شاخص ها، انتظارات و تعیین اهداف، برنامه ها و معیارهای قابل اندازه گیری، شفاف، به ارتقای عملکرد در حوزه های مورد نظر اهتمام ورزند.
مهندس سید مجید صدری با اشاره به اینکه مطالبه مردم ازمدیران،نظارت و حضورمیدانی است، بیان کرد: مدیران باید به تمام بخش هاو روستاهای تحت مدیریت خود نظارت کنندو ازنزدیک بامسائل و مشکلات مردم آشناشوندودنبال حل آنها باشند.فعال شدن کارگروه ها و جلسات،ارائه گزارش های روزانه و نظارت و حضور مدیران بر تمامی حوزه ها می تواند ما را در رسیدن به اهداف کاری خود کمک کند.
وی با بیان اینکه گره گشایی از کار مردم، داشتن نگاه توسعه ای درمناطق باید به عنوان سیاست های اصلی قلمداد و مورد پیگیری قرار گیرد. ابراز امیدواری کرد که در سایه تلاش و همدلی همه مدیران هر روز شاهد رشد و شکوفایی باشیم .

دنبال کنید @ اینستاگرام