قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

فهرست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت سایپا شامل خانواده‌ی پراید، تیبا، تیبا ۲، ساینا، کوئیک، چانگان، آریو و سراتو در ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷

 

قیمت و شرایط فروش پراید

سایپا پراید Saipa

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سایپا ۱۳۱ SE – رنگ سفید
٢١,٣۶١,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۳۱ SE – تنوع رنگ ٢١,۶٢١,٠٠٠ ٢٣,١٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۱۱ SE – رنگ سفید ٢١,٣٢۴,٠٠٠ ٢۴,٧٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۱۱ SE – تنوع رنگ ٢١,۵٩٢,٠٠٠ ٢۵,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۳۲ SE – رنگ سفید ٢٠,٩٢۶,٠٠٠ ٢٣,۵٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۳۲ SE – تنوع رنگ ٢١,١٩۴,٠٠٠ ٢٣,٧٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۵۱ SE ٢١,۴٧٣,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش تیبا

تیبا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا SX – رنگ سفید
٢۵,۶٢٣,٠٠٠ ٢۶,٢٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – تنوع رنگ ٢۵,٨٨٣,٠٠٠ ٢۶,۴٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – (دوگانه سوز) رنگ سفید ٢٧,١٢٣,٠٠٠ ٢٧,٨٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – (دوگانه سوز) تنوع رنگ
٢٧,٣٨٣,٠٠٠ ٢٨,٢٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش تیبا ۲

تیبا ۲

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا ۲ هاچ بک SX – رنگ سفید
٢٨,٠٠۵,٠٠٠ ٢٨,٨٠٠,٠٠٠
تیبا ۲ هاچ بک SX – تنوع رنگ ٢٨,٢۶۵,٠٠٠ ٢٨,٩٠٠,٠٠٠
تیبا ۲ هاچ بک EX – رنگ سفید ٢٨,٧٠۵,٠٠٠ ٢٩,۶٠٠,٠٠٠
تیبا ۲ هاچ بک EX – تنوع رنگ
٢٨,٩۶۵,٠٠٠ ٢٩,٨٠٠,٠٠٠

قیمت و شرایط فروش ساینا

ساینا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ساینا
٢٨,٩٨٩,٠٠٠ ٣٠,٢٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش کوئیک

کوئیک

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کوئیک دنده‌ای
٣٢,٩٨٩,٠٠٠
کوئیک اتوماتیک ٣٩,٨٨٩,٠٠٠

قیمت و شرایط فروش چانگان

چانگان

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چانگان CS35 (مونتاژ) – دنده‌ای ٧۵,٠٠٠,٠٠٠
چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک ٧۴,٩۵٢,٠٠٠ ٨۵,٠٠٠,٠٠٠ فروش اقساطی با تحویل ۴۵ روزه

قیمت و شرایط فروش آریو

ario S300

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
آریو ۱۶۰۰ سی‌سی  – دنده دستی ۵٣,٩٨۵,٠٠٠ ۵۴,٠٠٠,٠٠٠
آریو ۱۶۰۰ سی‌سی  – اتوماتیک ۶٢,٧۴۶,٠٠٠ ۶٣,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی و اقساطی با تحویل ٧ روزه

قیمت و شرایط فروش کیا سراتو

کیا سراتو سایپا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی‌سی – دنده‌ای
٨٧,٩٢۴,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی‌سی – دنده‌ای (آپشنال) ٩٣,٨١٣,٠٠٠ ١١۵,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۲۰۰۰ سی‌سی – اتوماتیک ١٠۴,٣۶٢,٠٠٠ ١۴٣,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۲۰۰۰ سی‌سی – اتوماتیک (آپشنال) ١١٣,٠۶٢,٠٠٠ ١۵۵,٠٠٠,٠٠٠ فروش اقساطی با تحویل ۴۵ روزه

نکته مهم:

زمان تحویل فروش‌ فوری (نقدی) بین ۵ الی حداکثر ۳۰ روز است.

بروزرسانی: ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − 3 =

دنبال کنید @ اینستاگرام