از 10 رمضان تا 10 روز بعد از عید فطر

یک حرکت زیبای انسانی: ۳۰ روز – ۳۰ بیمار فقیر مبتلا به سرطان (+لیست و لینک)

این فراخوان به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت و هر چه جمع شد، برای درمان این ۳۰ بیمار نیازمند تقسیم و مصرف خواهد شد.

از روز دهم ماه مبارک رمضان تا ۱۰ روز بعد از عید فطر، یعنی در ۳۰ روز ، می خواهیم به کمک یکدیگر، ۳۰ بیمارن مبتلا به سرطان را انشاءالله نجات دهیم. این ۳۰ بیمار، همگی مستمند هستند و حتی در تأمین مایحتاج روزمره شان نیز مشکل دارند و در این میان، بیماری سرطان نیز بر زندگی آنها و خانواده هایشان سایه افکنده است. آنها روزگار سختی را در میان تنگدستی و بیماری صعب العلاج سرطان می گذرانند.
بیمارستان خیریه امید، این بیماران را تحت پوشش خود قرار داده است و البته این ها ، تنها بخشی از صدها بیماری هستند که در این مرکز درمانی خیریه، تحت مداوایند.
با همکاری بیمارستان خیریه امید، فهرست ۳۰ بیماری که از بقیه بیماران فقیرتر و نیازمندتر هستند را از روی پرونده هایشان استخراج کردیم و اینک می خواهیم با کمک کاربران خیر و انساندوست فضای مجازی، نور امیدی بر زندگی این افراد تهیدست بیفکنیم.
بیمارستان خیریه امید، در ارومیه است و بیماران مبتلا به سرطان در شمال غرب کشور را تحت پوشش قرار می دهد. (گزارش کار ای انجمن را در این لینک بخوانید)

این فراخوان به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت و هر چه جمع شد، برای درمان این ۳۰ بیمار نیازمند تقسیم و مصرف خواهد شد. یعنی هر کمکی که می کنید در واقع به ۳۰ نفر کمک می کنید.
در نجات این ۳۰ انسان سهیم باشیم؛ ناامیدشان نکنیم و لبخند سلامتی را بر لبانشان بیاوریم.

این درگاه پرداخت آنلاین است؛ هر اندازه می توانیم و از دست مان بر می آید کمک کنیم به نیت سلامتی عزیزان مان.

لیست بیماران بی بضاعت :

۱
مبتلا به کانسر(سرطان) ریه
–به شماره پرونده ۱۵-۹۷
–بیمار متولد ۱۳۶۱-از آبان ۹۶ تحت درمان -دفترچه تامین اجتماعی دارند- بیمه کارگری- -مبلغ بیمه ماهانه ۸۰ هزار تومان ماهانه- متاهل- دارای دو فرزند-محصل – همسر ۲۷ ساله – خانه دار- منزل استیجاری- اجاره ماهانه ۳۵۰ هزار تومان- منبع درامد یارانه وکمک برادر
هزینه:بستری ودارو به صورت ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت-بستری – آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک ونیم میلیون تومان میباشد .با توجه به اینکه سرپرست خانوار بیمار است .
ساکن ارومیه
دوره درمان:هر دوهفته یکبار

۲ 
کانسر:متاستاتیک/ ریه
شماره پرونده:۳۶۶-۹۶
–متولد۱۳۵۱-مجرد- خانه دار- با خانواده زندگی میکند- پدر ۷۵ ساله مددجوی کمیته- از کارافتاده است- منزل استیجاری- اجاره ماهانه ۴۵۰ هزار تومان- منبع درامد یارانه ومستمری کمیته امداد

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت-بستری های مداوم – آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی چهار میلیون تومان میباشد
ساکن ارومیه
دوره درمان :در ماه ۴ بار

۳
– شماره پرونده:۲۲-۹۶
-کانسر پستان
– متاهل- متولد ۱۳۴۵-همسر متولد۱۳۵۱-کارگر ساختمانی- بیمه روستایی- منزل شخصی- ۳فرزند- دو دختر –یک دختر محصل – یک پسر محصل- منبع درامد یارانه –کار همسر- از سال ۹۵ تحت درمان-
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد
ساکن شبستر
دوره درمان:هر۲۱ روز یکبار

۴
– شماره پرونده:۱۱۸-۹۶
–کانسر مغز
– متولد ۱۳۴۹- سرپرست-کشاورز بود- روی زمین دیم- از سال۹۶ تحت درمان- روستایی- منزل شخصی- ۴ فرزند دارد- سه دختر متاهل خانه دار- یک پسر متاهل کارگر-منبع درامد یارانه – کشاورزی- کمک پسر –هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره دو و نیم میلیون تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد
ساکن میاندوآب
دوره درمان:هر ۲۱ روز یکبار

۵
– شماره پرونده ۲۳۵-۹۳
-متولد۱۳۴۵- سرپرست- روستایی- کارگر ساده- مددجوی کمیته امداد – از سال۹۲ تحت درمان- دارای دو دختر متاهل خانه دار ودو پسر –متاهل- کارگر- منزل شخصی- منبع درامد: یارانه – مستمری کمیته

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست خانوار بیمار است .
ساکن میاندواب
دوره درمان:۲۱ روز یکبار

۶
– شماره پرونده ۹۱-۶۸
– کانسر پستان
– متولد۱۳۵۶- از سال ۹۱ تحت درمان – همسر کارگر- ۳۸ ساله- دو فرزند دختر محصل دارد- منبع درامد یارانه – کار همسر- منزل استیجاری- اجاره ماهانه ۲۵۰ هزار تومان
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه دروه درمان طولانی شده است .
ساکن نقده
دوره درمان: هر ۲۱ روز یکبار

۷
– به شماره پرونده ۶۹-۹۴
-کانسر پستان
– ازسال ۹۴ تحت درمان- متولد۱۳۴۶- خانه دار- همسر فوت کرده- مددجوی بهزیستی- دارای یک پسر معلول- منبع درامد یارانه ومستمری بهزیستی
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار فاقد سرپرست است ودوره درمان طولانی شده است .
ساکن پیرانشهر
دوره درمان:هر۲۱ روز یکبار

۸
– شماره پرونده ۹۵-۲۴۸
-کانسر تیرویید
– متولد۱۳۶۰-متاهل- خانه دار- همسر متولد۱۳۵۸۱- به دلیل سقوط از ارتفاع فاقد درامد  و زمین گیر- استیجاری- اجاره ماهانه۴۸۰ هزار تومان- دو فرزند دوقلو محصل- ۱۲ ساله دارد- منبع درامد کمک خواهر شوهر- یارانه- کمک مردم وخیرین هزینه ها:دارو ودرمان وایاب وذهاب به تهران بابات درمان هردوره ۵۰۰ هزار تومان
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد .بیمار ماهانه به تهران مراجعه می کند .
ساکن پیرانشهر
دوره درمان:هر دو هفته یکبار

۹
– شماره پرونده ۲۸۵-۹۴
– کانسر سارکوم
– بیکار- از سال ۹۴ تحت درمان- پدر از سال ۹۶ نیز مبتلا به کانسر شد- بعد از یک سال فوت کرد- بیمار به دلیل نوع بیماری نیاز به ساکشن برای تمیزی زخم- جراحی مکرر زخم- پانسمان کامفیلد دارد – با خانواده زندگی میکند- منبع درامد یارانه وکار خواهر ها
هزینه ها: جراحی(هر دوره ۱۵ میلیون تومان )-ساکشن(سه میلیون تومان)پانسمان کامفیلد هر دوره ۱۵ روزه یک میلیون تومان
ساکن ارومیه
دوره درمان هر۱۵ روز یکبار

۱۰
– شماره پرونده۶۹-۹۱
-مبتلا به توده های متعدد خوش خیم که دایم نیاز به جراحی دارند- متولد۱۳۶۳- همسر به دلیل بیماری طلاق گرفته- سرپرست سه فرزند محصل زیر ۱۱ سال میباشد- مددجوی کمیته- منزل استیجاری- اجاره ماهانه ۴۰۰ هزار تومان- منبع درامد یارانه بنیاد کودک- مستمری کمیته

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار فاقد درامد –فاقد سرپرست میباشد .
ساکن ارومیه
دوره درمان ماهانه

۱۱
– شماره پرونده۴۰-۹۷
– کانسر مری
– متولد۱۳۱۹- خانه دار- همسر در سال۵۷ فوت کرده- بیمار روستایی –مددجوی کمیته- ۵ فرزند دارد- سه پسر متاهل- دو دختر متاهل- منبع درمامد یارانه مستمری کمیته تنها در روستا زندگی میکند –
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار فاقد سرپرست است .
ساکن پلدشت
دوره درمان هر ۲۱ روز یکبار

۱۲
–  شماره پرونده ۹۷-۴۱
– کانسر روده
– متولد۱۳۵۴-سرپرست- روستایی- ۵ فرزند دارد- کارگر فصلی بوده –همسر خانه دار- منبع درامد یارانه وکارگری خود بیمار – کارگری همسر بیمار

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست بیمار است.
ساکن پلدشت
دوره درمان هر ۲۱ روز یکبار

۱۳
–شماره پرونده ۳۶-۹۶
– کانسر رحم
– متولد۱۳۶۳- از دی سال۹۵ تحت درمان- خانه دار- همسر کارگر ساختمان- داررای دو فرزند محصل- منزل شخصی- منبع درامد یارانه وکارگری همسر
هزینه ها:داروهای شیمی درمانی ۳۵۰ هزار تومان هر دوره
ساکن میاندواب
دوره درمان :هر۲۱ روز یکبار

۱۴
شماره پرونده۳۱-۹۶
–کانسر پستان
منبع درامد یارانه وکمک برادر
– متولد ۱۳۵۰-متاهل- مددجوی کمیته- از سال۹۵ تحت درمان خانه دار- همسر مسافر کش- دارای سه فرزند- محصل- منبع درامد یارانه- مستمری کمیته- کار همسر
هزینه :داروهای شیمی درمانی هر دوره ۵۰۰ هزار تومان
ساکن مهاباد
دوره درمان هر۲۱ روز یکبار

۱۵
– شماره پرونده ۳۲۸- ۹۶
– کانسر پستان
– متاهل – متولد۱۳۴۷- خانه دار- همسر متولد۱۳۵۲- روستایی- کشاورز- دو فرزند دختر محصل دارد- تحت پوشش کمیته- امداد- منزل شخصی- از مهر۹۶ تحت درمان- منبع درامد کار همسر و یارانه
هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره ۱۵۰ هزار تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه – معیشت-بستری – آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک ونیم میلیون تومان می باشد.با توجه به اینکه دوره درمان بیمار به صورت هفتگی میباشد .
ساکن:ارومیه
دوره درمان هفتگی

۱۶
– شماره پرونده ۳۱۹-۹۶
–کانسر پستان
– متولد۱۳۵۹- خانه دا-ر همسر متولد۱۳۵۲- کارگر ساده- دارای دو فرزند- روستایی- منبع درامد یارانه و کارگری همسر- اجاره نشین- اجاره ماهانه۴۰۰ هزار تومان
هزینه: داروهای شیمی درمانی هر دوره۳۵۰ هزار تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد
ساکن خوی
دوره درمان ۲۱ روز یکبار

۱۷
– شماره پرونده ۹-۹۷
– کانسر کارسینوما
– متولد۱۳۶۴- متاهل- کارگر فصلی- منزل استیجاری با جاره ۳۰۰ هزار تومان- همسر متولد۱۳۶۷- خانه دار- منبع درامد یارانه وکارگری بیمار-
هزینه:داروی شیمی درمانی هر دوره ۲۰۰ هزار تومان
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت-بستری- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی دومیلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست بیمار است .
ساکن ارومیه
دوره درمان هر دو هفته یکبار

۱۸
-شماره پرونده۳۳۰-۹۶
– کانسر لگن
– متولد۱۳۷۱- متاهل- مددجوی کمیته امداد – کارگر کارواش- همسر متولد۱۳۷۰ و همزمان مبتلا به کانسر مغز- هر دو همزمان تحت درمان در بیمارستان امید- منبع درامد یارانه- ومستمری کمیته-  روستایی
هزینه ها: داروی همسر وبیمار هر دوره ۴ میلیون تومان

ساکن:سلماس
دوره درمان هر دو هفته یکبار

۱۹
-شماره پرونده۲۸۲-۹۴
– کانسر پستان
– متولد۱۳۵۹- متاهل- خانه دار- همسر راننده تاکسی- ۴۳ ساله- دارای دو فرزند محصل- منزل استیجاری- اجاره ماهانه۳۰۰ هزار تومان- شهری- منبع درامد کار همسر ویارانه

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه دوره درمان طولانی شده است .
ساکن مهاباد
دوره درمان :هر۲۱ روز یکبار

۲۰
– شماره پرونده۸۲-۹۵
– کانسر پستان
– متولد ۱۳۵۴- خانه دار- متاهل- دارای سه فرزند محصل- همسر ۴۵ سال- کارگر- روستایی – ۲ راس گاو شیر ده دارند .منبع درامد یارانه ودامداری
هزینه: داروی شیمی درمانی هر دوره ۱۵۰ هزار تومان
ساکن میاندواب
دوره درمان:هر دو هفته یکبار

۲۱
– شماره پرونده۹۵-۹۵
– کانسر کبد
– متولد۱۳۷۰- دارای دو همسر- پدر با مادر بیمار وفرزندان ارتباطی ندارد وکلیه هزینه های درمانی توسط کار برادر که ام دی اف کار است تامین می شود ودر روستا زمین زراعی دارد که درامد از کشاورزی هم میباشد- بیمار از سال ۹۵ تحت درمان –منبع درامد یارانه و کار برادر
هزینه:داروهای شیمی درمانی هر دوره۳ میلیون تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه پدر با بیمار ارتباطی ندارد وخود بیمار هم به دلیل طولانی شدن دوره درمان قادر به کار نمیباشند وفاقد درآمد میباشند .
ساکن:ارومیه
دوره درمان:هر۲۱ روز یکبار

۲۲
– شماره پرونده۳۶۷-۹۶
– کانسر پستان
– متولد۱۳۵۵- خانه دار -همسر متولد۱۳۴۷- جراحی قلب کرده واز کار افتاده است- روستایی- سه فرزند دختر دارد- یک متاهل- دو مجرد خانه دار- یک دختر محصل- منبع درامد یارانه خیریه خوی ویارانه
هزینه :داروهای شیمی درمانی هر دوره۱۵۰ هزار تومان
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه سرپرست به دلیل عمل قلب باز امکان اشتغال ندارد.
ساکن خوی
دوره درمان ۲ هفته یکبار

۲۳
– شماره پرونده۳۴۵-۹۶
– کانسر پستان
– متولد۱۳۶۵- خانه دار- همسر متولد۱۳۵۳- کارگر فصلی- دارای دو فرزند محصل- منزل استیجاری- اجاره ماهانه ۳۳۰ هزار تومان- منبع درامد یارانه- کمک فامیلا- کارگری همسر-

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و  هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره۵۵۰ هزار تومان است.
ساکن اشنویه
دوره درمان :۲۱ روز یکبار

۲۴
-شماره پرونده۳۰۷-۹۶
-کانسر معده
– متولد ۱۳۵۶- سرپرست- متاهل- دارای دو فرزند محصل- کارگر میدان میوه وتره بار- منبع درامد یارانه وکارگری بیمار-
هزینه:داروهای شیمی درمانی- بستری- آزمایش- سونوگرافی- معیشت- وهر دوره۶۰۰ هزار تومان

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس-بستری – سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی دومیلیون تومان میباشد.با توجه به اینکه بیمار خود سرپرست میباشد .در بازدید از منزل نیز مشخص شده که ایشان از حداقل های ضروری برای زندگی (آب اشامیدنی وبرق)نیز بهره مند نیست.
ساکن:ارومیه
دوره درمان:هر هفته

۲۵
– شماره پرونده۳۶۳-۹۶
– کانسر ریه
– متولد۱۳۱۴- بیکار-سرپرست-همسر خانه دار- بیمار مددجوی بهزیستی- یک پسر معلول دارد- با خانواده زندگی میکند- ۳پسر متاهل داشته که کشاورز میباشند ویک دختر متاهل خانه دار- منبع درامد یارانه- مستمری کمیته –کار پسر بزرگ خانواده –

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛ معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشدو هزینه  اروهای شیمی درمانی هر دوره ۲۰۰ هزار تومان است. با توجه به اینکه سرپرست بیمار است ویک فرزند معلول نیز در خانواده وجود دارد .
ساکن ارومیه
دوره درمان:هر دو هفته یکبار

۲۶
– شماره پرونده۱۳۸-۹۴
– کانسر پستان
– متولد۱۳۴۶- خانه دار- متاهل- همسر ۵۵ ساله- کارگر روستا- به دلیل بیماری وعدم پرداخت هزینه ها از همسر جدا شده- دارای دو فرزند –خانه دار متاهل- با دختر بزرگ زندگی میکند که دختر مستاجر وهمسرش کارگر ساختمانی است واز سال۹۴ تحت درمان است/

ساکن خوی
دوره درمان:هر ۲۱ روز یکبار

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و هزینه داروی شیمی درمانی هر دوره۱۰۰ هزار تومان است.با توجه به طولانی بودن دوره درمان وهمچنین فاقد سرپرست بودن.

۲۷
شماره پرونده۲۸۷-۹۴
– کانسر معده
-از کار افتاده- متولد۱۳۱۳- مددجوی کمیته- سرپرست- از سال۹۲ تحت درمان- همسر ۶۰ ساله- خانه دار- داری ۵ فرزند- متاهل- جدا از خانواده- دو دختر متاهل- خانه دار- سه پسر متاهل- کارگر –منبع درامد یارانه ومستمری کمیته
نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشدهزینه و داروهای شیمی درمانی هز دوره۱۵۰ هزار تومان است.با توجه به اینکه سرپرست بیمار است- دوره درمان طولانی و از کار افتاده میباشد .
ساکن ارومیه
دوره درمان :۲۱ روز یکبار

۲۸
-شماره پرونده۴۵-۹۷
-کانسر نخاع
– متولد۱۳۶۷- متهال- خانه دار- همسر متولد۱۳۶۱- کارگر ودست فروش- اجاره نشین- اجاره ماهانه۳۸۰ هزار تومان- دارای دو فرزند پسر محصل- منبع درامد یارانه- کمک مردم- کارگری همسر

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و هزینه داروهای شیمی درمانی- بستری هردوره۲۵۰ هزار تومان است.
ساکن شاهین دژ
دوره درمان:هر۲۱ روز یکبار

۲۹
– شماره پرونده۲۷-۹۷
– کانسر روده
– خانه دار- متولد۱۳۴۲- همسر متولد۱۳۴۱- کشاورز- روستایی- دارای زمین دیم- ۳ فرزند دارد- دختر خانه دار- دختر محصل- دختر محصل- منبع درامد یارانه وکار همسر که جراحی قلب شده و از کار سنگین معاف است

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی- ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد و هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره۱۸۰ هزار تومان است.با توجه به جراحی قلب باز همسر ؛امکان اشتغال ندارد.
ساکن میاندواب
دوره درمان هر۲۱ روز یکبار

۳۰
-شماره پرونده۳۵-۹۷
– کانسر ریه
– متولد۱۳۲۶- سرپرست- کارگر بوده- در حال حاضر بیکار- ۸ فرزند دارد- ۵ دختر متاهل- جدا از خانواده وسه پسر که متاهل و کارگر میباشند وبیمار با یک پسر خود همراه ۳ نوه- عروس- همسر در یک منزل روستایی زندگی میکنند که نوه ها مشکل ژنتیکی  وتشنج دارند- تنها درامد یارانه وکارگری پسر

نکته:بیمار به جز هزینه دارو ؛هزینه اجاره- معیشت- آزمایش-عکس- سونوگرافی—بستری ایاب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.که هزینه تقریبی یک میلیون تومان میباشد هزینه داروهای شیمی درمانی هر دوره۱۲۰ هزار تومان است.با توجه به اینکه سرپرست بیمار میباشد وامکان اشتغال ندارد.
ساکن ارومیه
دوره درمان هر ۲ هفته یکبار

می خواهم آنلاین کمک کنم (کلیک)

یک حرکت زیبای انسانی: 30 روز - 30 بیمار فقیر مبتلا به سرطان (+لیست و لینک)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =

دنبال کنید @ اینستاگرام