ویدئو / علت محبوبیت محمدجواد آذری جهرمی

پیشنهاد رئیس جمهور برای وزیری ام غیره منتظره بود

جهرمی در مورد نحوه انتخابش به عنوان نخستی وزیر جوان متولد بعد از انقلاب از سوی رئیس جمهور نیز گفت: در فاصله یکماه مانده تا اعلام لیست وزرا از سوی رئیس جمهور، یکروز ایشان من را صدا کرد و پس از سوال و جوابهایی که داشتیم گفتند که تصمیم گرفته اند مرابه عنوان وزیر ارتباطات به مجلس معرفی کنند.
وی با بیان اینکه انتظار این موضوع را نداشتم خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه ممکن بود تصمیم رئیس جمهور تا آخرین لحظه تغییر کند امانتداری کرده و آن را عنوان نکردم. البته این پیشنهاد برایم خیلی غیرمنتظره بود.
به گفته وزیر ارتباطات، انتخاب وی به عنوان وزیر ارتباطات از سوی رئیس جمهور، برای تمامی گروههای سیاسی دوراز ذهن بود که در برخی مواقع منجر به ایجاد هجمه هایی شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام