این انگشتر آینده واقعیت مجازی را دگرگون می کند (+عکس و فیلم)

به تازگی انگشتری ساخته شده که اشیا و تصاویر مجازی را در دنیای واقعی نشان می دهد.

موبنا – به تازگی انگشتری ساخته شده که می تواند اشیای مجازی را کنترل کند. چرخ دنده کوچک کنار انگشتر، برای کنترل واقعیت افزوده است. این چرخ دنده به کاربر اجازه می دهد، اشیا و تصاویر مجازی را به طور بصری مشاهده کند.

 

در هر حال به کمک این چرخ دهنده می توان در فضای واقعیت افزوده جهت یابی کرد، برای روز برنامه ای تنظیم کرد یا حتی موسیقی را تغییر داد.

 

 

این انگشتر مانند یک نشانگر لیزری عمل می کند. برای کار با آن کافی است انگشت را کمی تکان داد.

 منبع: مهر

دنبال کنید @ اینستاگرام