کشف پروتئینی که زندگی را طولانی می کند

محققان دانشگاه براون موفق به شناسایی پروتئینی شده اند که نه تنها به افزایش طول عمر کمک می کند، بلکه باعث می شود زندگی طولانی بدون ابتلا به بیماری ممکن شود.

موبنا – تحقق زندگی طولانی همیشه یکی از خواسته های بشر بوده، اما اگر قرار باشد این امر همراه با درد و رنج و بیماری باشد، چندان مطلوب به نظر نمی رسد.
پژوهشگران دانشگاه براون می گویند پروتئین Sirt۴ موجب افزایش طول عمر و زندگی باکیفیت و فارغ از درد و مریضی می شود. پروتئین یادشده که اولین بار در کرم های میوه شناسایی شده می تواند چرخه زندگی سالم تری را برای انسان ها ممکن کند.

پروتئین یادشده زیرمجموعه های پروتئین های Sirtuin تلقی می شود که در فرایندهای متابلویک بدن جانداران تاثیرگذار هستند و با بیماری های مربوط به افزایش سن در ارتباط می باشند. محققان با بررسی تاثیر این پروتئین ها بر بدن کرم های میوه دریافتند که بهبود فرایندهای متابولیک با استفاده از پروتئین های مذکور ممکن است.
مقایسه کرم های میوه دارای پروتئین Sirt۴ با کرم های میوه بدون پروتئین Sirt۴ نشان داد که متوسط عمر دسته اول ۲۰ درصد بیشتر بوده است.
وجود این پروتئین همچنین موجب شد تا کرم های میوه در زمان گرسنگی و عدم دسترسی به منبع تغذیه مقاومت بیشتری در برابر مرگ از خود نشان دهند. دانشمندان می گویند از آنجا که پروتئین یادشده به طور طبیعی در بدن انسان هم وجود دارد، می توان امیدوار بود که با استفاده از آن شاهد افزایش عمر و بهبود شاخص های سلامتی در بشر باشیم.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام