محققان یک گام به درمان جهانی آلرژی نزدیک شدند

پژوهشگران دانمارکی قصد دارند با بررسی ساختار نوعی پادتن، فعالیت فرآیندهای آلرژیک را متوقف کنند.

موبنا – گروهی از پژوهشگران اروپایی، مکانیزم ورای پادتنی که می‌تواند فرآیندهای آلرژیک بدن را غیرفعال کند، کشف کرده‌اند.

این پیشرفت غیرمنتظره، پژوهشگران را یک گام به ابداع درمانی جهانی که می‌تواند از واکنش ایمنی بنیادی در مرکز واکنش‌های آلرژیک پیشگیری کند، نزدیک‌تر می‌سازد.

هنگامی که شخصی، به یک ترکیب، واکنش آلرژیک نشان می‌دهد، سیستم ایمنی، مولکولی موسوم به ” ایمونوگلوبولین ای” (IgE)تولید می‌کند.

هنگام اتصال مولکول‌های ایمونوگلوبولین ای به گیرنده‌های سلول‌های “ماست‌سل” (mast cells)، هیستامین‌ها رها می‌شوند که این امر به نشانه‌های آلرژیک متداول گوناگونی از تب یونجه تا آسم می‌انجامد.

این پژوهش جدید نشان می‌دهد چطور پادتن‌های ضد ایمونوگلوبولین ای از اتصال مولکول‌های ایمونوگلوبولین ای ایجادکننده آلرژی با سلول‌های ماست‌سل تولیدکننده هیستامین جلوگیری می‌کنند.

صرف‌نظر از حجم مولکول‌های ایمونوگلوبولین ای که با آلرژن خارجی تولید می‌شوند، مختل کردن این فرآیند می‌تواند به طور موثر ظهور همه نشانه‌های آلرژیک را متوقف کند.

“ادزارد اسپیلنر” (Edzard Spillner) از بخش مهندسی “دانشگاه ارحوس” (Aarhus University) دانمارک می‌گوید: هنگامی که بتوان ایمونوگلوبولین ای را در سلول‌های ایمنی حذف کرد، تولید میلیون‌ها مولکول ایمونوگلوبولین با آلرژن خاص در بدن، مشکلی ندارد. وقتی‌بتوانیم این عامل را برطرف کنیم، واکنش و نشانه‌های آلرژیک رخ نخواهند داد.

تاکنون، پژوهشگران فقط نشان داده‌اند که این پادتن می‌تواند در مدل‌های آزمایشگاهی “برون‌جانداری” (ex vivo) موثر باشد.

سلول‌های بیمارانی که به گرده درخت توس و سم حشرات آلرژی دارند، نشان داده‌اند که این پادتن به طور موثر، واکنش آلرژیک را در ۱۵ دقیقه از بین می‌برد.

پژوهشگران باور دارند این روش باید تقریبا در همه واکنش‌های آلرژیک انسان موثر باشند.

جدید بودن این پادتن به دلیل کوچکتر بودن آن از دیگر پادتن‌های درمانی است که برای داروهای آلرژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این موضوع بدین معناست که نیازی به تزریق این پادتن وجود ندارد بلکه می‌توان آن را از راه استنشاق یا خوردن مصرف کرد.

اسپیلنر می‌گوید: این پادتن، یک پادتن تک‌دامنه است که تنها با استفاده از میکروارگانیسم‌ها، به سادگی در فرآیندها تولید می‌شود. هم‌چنین، بسیار پایدار است و فرصت‌های جدیدی برای چگونگی عملکرد پادتن در بیماران فراهم می‌کند.

ما هنوز از به کار گرفتن پادتن در پزشکی عمومی، سال‌ها دور هستیم و پژوهشگران هنوز باید این نتایج را به درمان‌های بالینی انسان انتقال دهند.

هنوز باید ایمنی و کارآمد بودن این درمان، در انسان مورد آزمایش قرار گیرد اما پیامدهای بلندمدت این پژوهش، بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسند و راه‌های جدیدی را برای ابداع درمان‌های موثر و احتمالا جهانی آلرژی، به دانشمندان ارائه می‌دهند.

این پژوهش، در مجله ” Nature Communication” به چاپ رسید.

 منبع: ایسنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام