تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

گزارش تصویری ۲/ تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل، رئیس، نایب رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم مهدی صفری، حمیدرضا رفیعی و شهسواری به نمایندگی از شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی شدند.

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

سیدمجید صدری

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

رسول سرائیان

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

سیدمجید صدری

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

سیدمجید صدری

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

سیدمجید صدری

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

سیدمجید صدری مدیرعامل جدید مخابرات ایران به همراه سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

سیدمجید صدری مدیرعامل جدید مخابرات ایران به همراه سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

حمید فرهنگ مدیرعامل جدید همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

حمید فرهنگ مدیرعامل جدید همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

حمید فرهنگ مدیرعامل جدید همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

تودیع و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره جدید مخابرات و همراه اول

رسول سرائیان

عکاس: محمد توکلی

دنبال کنید @ اینستاگرام