چرا پروانه‌های اولیه پیش از رویش گلها در کره زمین خرطوم داشتند؟

موبنا – تصویر سیاه و سفیدی که اینجا مشاهده می‌کنید با فاصله نزدیک از بال‌های پروانه گرفته شده است. به نظر شما این پروانه در حال مکیدن شهد شیرین گل به کمک شاخک‌های خود است؟ این طور که محققان با مطالعه روی فسیل‌های به دست آمده از پروانه‌های اولیه دریافته‌اند، این فرضیه مطرح شده است که پروانه‌های خرطوم‌دار پیش از آنکه گیاهان گلدار روی کره زمین پدید آیند، حیات داشتند و در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کردند.

محققان پس از اکتشافات خود در فسیل‌های بسیار کوچک کشف شده در مناطق شمالی آلمان مقیاس‌هایی را زیر میکروسکوپ‌های قدرتمند خود تخمین زدند و سرانجام موفق شدند شکل اصلی بال‌ها، بدن‌ها، پاها و … را در پروانه‌های اولیه شناسایی کنند.

برخی از مقیاس‌های به دست آمده در این مطالعات بسیار ساده طراحی شدند و کارشناسان با تزئین‌های بیشتر سعی کردند شکل واقعی پروانه‌های اولیه را مشخص کنند. این مسئله نشان داد صاحب فسیل‌های به دست آمده یعنی همان پروانه‌های اولیه فک داشته‌اند تا بتوانند غذا بخورند. بررسی‌های بیشتر همچنین این مسئله را تایید کرد که بیشتر خانواده‌های پروانه‌ها در گذشته فک و آرواره داشته‌اند و غذا را می‌جویدند.

با این وجود طرح‌های دیگر مطرح شده از جانب محققان نشانه‌هایی را ارایه کرد که به طور واضح مشخص شد برخی گونه‌های اولیه پروانه‌ها در دسته‌هایی از حشرات قرار می‌گیرند که با استفاده از خرطوم کوچک خود غذا می‌خوردند.

فیتوپلانگتون‌های باستانی و گرده‌های اولیه رسوب کرده که فسیل آنها کشف شده است، سنگواره‌هایی از پروانه‌ها را نمایان می‌کند که ۲۰۰ میلیون سال قبل روی کره زمین زندگ یمی‌کردند. محققان با انتشار این گزارش در نشریه بین‌المللی «پیشرفت‌های علمی» توضیح دادند گیاهان گلدار از حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیون سال قبل روی کره زمین ظهور پیدا کرده‌اند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که پروانه‌های خرطوم‌دار اولیه از چه چیزی تغذیه می‌کردند و چگونه غذا می‌خوردند؟

محققان می‌گویند این پروانه‌ها به جای آنکه شهد گل‌ها را بمکند، از خرطوم خود برای جذب مایعات استفاده می‌کردند و با این عضو کوچک سعی می‌کردند جلوی خشک شدن بافت‌های بدن را در آب و هوای گرم بگیرند. همچنین این فرضیه مطرح شده است که آنها با خرطوم خود از دیگر منابع شیرین به جای گیاهان گلدار از جمله دانه‌های گیاهان و قطراب آب تغذیه می‌کردند.

خروج از نسخه موبایل