رییس روابط عمومی بانک مسکن معرفی شد

طی حکمی ازسوی محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن،مهدی احمدی به عنوان رییس روابط عمومی بانک مسکن منصوب شد.

موبنا – براساس این گزارش،این انتصاب به دلیل شایستگی و تجارب کاری مهدی احمدی در حوزه صف و ستاد و تعامل مطلوب وی با واحدهای اجرایی بانک مسکن در شعب انجام گرفت.

مهدی احمدی پیش از این مدیر شعب بانک مسکن در اذربایجان غربی بود.

دنبال کنید @ اینستاگرام