ترامپ از کیک و شکلات! (عکس)

موبنا - هنرمند و آشپز ترک این نمونه متفاوت از رئیس جمهور آمریکا را در استانبول آماده کرده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام