جدول قیمت روز لوازم خانگی

جدول قیمت روز لوازم خانگی

لیست قیمت روز لوازم خانگی، تلویزیون و سینمای خانگی سامسونگ، سونی، شارپ، ال جی منتشر می‌شود.

لیست قیمت تلویزیون ال جی

مدل سایز  و کیفیت تصویر قیمت
LG 84LM96000   84 اینچ – 2160×3840  37,100,000
LG 55EA9800    55 اینچ – 1080×1920  12,830,000
LG 65LA9700   65 اینچ – 2160×3840  14,400,000
LG 55LA9700  55 اینچ – 2160×3840  9,820,000
LG 55LA9650GI  55 اینچ – 2160×3840  11,230,000
LG 55UB85000GI   55 اینچ – 2160×3840 6,980,000
LG 55LA9650GI  47 اینچ – 2160×3840  8,780,000
LG 70LA8610  70 اینچ – 1080×1920 15,200,000
LG 55LA86000  55 اینچ – 1080×1920 7,680,000
LG 47LA86000  47 اینچ – 1080×1920 4,570,000
LG 42LA86000  42 اینچ – 1080×1920 3,670,000
LG 55LA74000  55 اینچ – 1080×1920 7,300,000
LG 47LA74000  47 اینچ – 1080×1920 4,200,000
LG 47LB69000GI  47 اینچ – 1080×1920 3,900,000
LG 42LB69000GI  42 اینچ – 1080×1920 2,880,000
LG 55LB67000GI  55 اینچ – 1080×1920 4,700,000
LG 47LB67000GI  47 اینچ – 1080×1920 3,860,000
LG 42LB67000GI  42 اینچ – 1080×1920 2,860,000
LG 47LB65200GI  47 اینچ – 1080×1920 3,470,000
LG 42LB65200GI  42 اینچ – 1080×1920 2,560,000
LG 55LA66000  55 اینچ – 1080×1920 5,980,000
LG 47LA66000  47 اینچ – 1080×1920 3,375,000
LG 42LA66000  42 اینچ – 1080×1920 2,710,000
LG 47LA66100 47 اینچ – 1080×1920 3,320,000
LG 42LA66100  42 اینچ – 1080×1920 2,680,000
LG 55LA62100  55 اینچ – 1080×1920 5,780,000
LG 47LA62100  47 اینچ – 1080×1920 3,220,000
LG 42LA62100  42 اینچ – 1080×1920 2,550,000
LG 32LA62100  32 اینچ – 1080×1920 1,516,000
LG 47LM67100  47 اینچ – 1080×1920 3,668,000
 LG 55LM67100   55 اینچ – 1080×1920  5,080,000
LG 47LM64100   47 اینچ – 1080×1920 3,300,000
LG 42LM64100   42 اینچ – 1080×1920 2,860,000
LG 55LA74000   55 اینچ – 1080×1920 7,330,000
LG 47LA74000   47 اینچ – 1080×1920 4,270,000

—————————————————————————————————

 قیمت تلویزیون شارپ

مدل سایز  و کیفیت تصویر قیمت
Sharp LC-60LE6400X  60 اینچ – 1080×1920 5,820,000
Sharp LC-40LE3550X 40 اینچ – 1080×1920 1,970,000
Sharp LC-39LE1550  39 اینچ – 1080×1920 1,650,000
Sharp LC-32LE1550  32 اینچ – 768×1366 1,135,000

—————————————————————————————————

 قیمت تلویزیون سامسونگ

مدل سایز  و کیفیت تصویر قیمت
Samsung 78HUC9990   78 اینچ – 2160×3840 28,800,000
Samsung 65HUC9990   78 اینچ – 2160×3840 17,800,000
Samsung 65HUC8990   65 اینچ – 2160×3840  15,800,000
Samsung 65HC8880   65 اینچ – 1080×1920 13,800,000
Samsung 55HUC9990   55 اینچ – 2160×3840 9,800,000
Samsung 55HUC8990    55 اینچ – 2160×3840 8,850,000
Samsung 65HC8880   55 اینچ – 1080×1920 7,800,000
Samsung 75H7790   75 اینچ – 1080×1920 19,800,000
Samsung 75H6490   75 اینچ – 1080×1920 18,300,000
Samsung 64H6490   64 اینچ – 1080×1920 10,800,000
Samsung 60H6390   60 اینچ – 1080×1920  6,800,000
Samsung 55H7790   55 اینچ – 1080×1920 5,800,000
Samsung 55H6490   55 اینچ – 1080×1920 5,380,000
Samsung 55H6430   55 اینچ – 1080×1920  4,880,000
Samsung 55H6390   55 اینچ – 1080×1920 4,760,000
Samsung 46H7790   46 اینچ – 1080×1920  4,750,000
Samsung 48H6490   48 اینچ – 1080×1920 3,570,000
Samsung 48H6430   48 اینچ – 1080×1920 2,960,000
Samsung 48H6390    48 اینچ – 1080×1920  2,960,000
Samsung 46H6355   46 اینچ – 1080×1920 2,760,000
Samsung 48H5865   48 اینچ – 1080×1920 2,900,000
Samsung 48H5855  48 اینچ – 1080×1920 2,500,000
Samsung 48H5850  48 اینچ – 1080×1920 2,390,000
Samsung 40H6430  40 اینچ – 1080×1920 1,990,000
Samsung 40H6390 40 اینچ – 1080×1920 2,070,000
Samsung 46F8880  46 اینچ – 1080×1920 6,060,000
Samsung 46F6450  46 اینچ – 1080×1920 3,400,000
Samsung 40F6450  40 اینچ – 1080×1920 2,670,000
Samsung 32F5570  32 اینچ – 768×1366 1,140,000
Samsung 32H4595  32 اینچ – 768×1366 1,180,000

    —————————————————————————————————

قیمت تلویزیون پاناسونیک

مدل سایز  و کیفیت تصویر قیمت
Panasonic TH-85X940M   85 اینچ – 2160×3840
Panasonic TH-50AS610M 50 اینچ – 1080×1920
 

 —————————————————————————————————

قیمت تلویزیون سونی

مدل سایز  و کیفیت تصویر قیمت
Sony 55X8500B   55 اینچ – 2160×3840 10,100,000
Sony 60W600 60 اینچ – 1080×1920 6,050,000
Sony 55W800 55 اینچ – 1080×1920 5,940,000
Sony 50R550 50 اینچ – 1080×1920 4,800,000
Sony 40W600 40 اینچ – 1080×1920 2,270,000
Sony 40R470 40 اینچ – 1080×1920 1,940,000

 —————————————————————————————————

 قیمت سینمای خانگی ال جی

مدل قیمت
LG LH-W985XBH 2,380,000
LG LH-W895XBH 1,980,000
LG LH-980XBH 1,710,000
LG LH-970XBH 1,470,000
LG LH-955XBH 650,000
LG LH-880XBH 1,560,000
LG LH-885XBH 1,790,000
LG LH-951HTS 1,440,000
LG LH-877HTS 950,000
LG LH-K938HTS 800,000
LG LH-K930HTS 770,000
LG LH-876HTS 790,000
LG LH-W866HTS 910,000
LG LH-975XBH 920,000
LG LH-950HTS 1,120,000
LG LH-860HTS 570,000
LG LH-738HTS 595,000
LG LH-870HTS 880,000

 —————————————————————————————————

 قیمت سینمای خانگی پایونیر

مدل قیمت
Pioneer HTZ-424 880,000
Pioneer BCS-727 1,150,000
Pioneer MCS-838 1,260,000
Pioneer MCS-737 1,150,000
Pioneer SBX-N700 1,100,000
Pioneer HTP-ES239 1,780,000
Pioneer HTP-RS839 1,820,000
Pioneer HTP-RS339 1,970,000
Pioneer HTP-ES354 2,300,000
Pioneer HTP-RS777 2,600,000

اشاره: توان ثبت شده برای محصولات پایونیر توان RMS خروجی آمپلی فایر است. 

—————————————————————————————————

 قیمت سینمای خانگی سامسونگ

مدل قیمت
Samsung HT-F4556 1,520,000
Samsung HT-F456K 1,220,000
Samsung HT-F9750W 5,970,000
Samsung HT-F5556 1,760,000
Samsung HT-F356K 920,000

  —————————————————————————————————

قیمت سینمای خانگی سونی

مدل قیمت
Sony BDV-N9200W 2,400,000
Sony DAV-SZ1000 1,580,000
Sony DAV-DZ950 1,370,000
Sony DAV-DZ950 1,100,000
Sony BDV-N9100W 2,370,000
Sony HT-M3 2,600,000
Sony BDV-E6100 1,630,000
Sony BDV-E4100 1,350,000
Sony DAV-TZ715 990,000

 —————————————————————————————————

 قیمت ساید بای ساید و یخچال فریزر ال جی

مدل نوع یخچال اندازه قیمت
LG SX5033KN ساید بای ساید 33 فوت 8,640,000
LG SX5031JM ساید بای ساید 32 فوت 7,330,000

سفید

8,480,000

نقره ای تیره

LG SX5033SJN ساید بای ساید 33 فوت 7,130,000

سفید

7,690,000

نقره ای تیره

7,360,000

نقره ای روشن

LG GR-S933KN ساید بای ساید 33 فوت 8,650,000

سفید

7,680,000

تیره

LG SX5031F ساید بای ساید 33 فوت 6,520,000

سفید

7,220,000

نقره ای تیره

6,800,000

نقره ای روشن

LG GR-M931SE ساید بای ساید 31 فوت 6,890,000

سفید

7,300,000

نقره ای تیره

LG SX5534SB ساید بای ساید 34 فوت 7,830,000

سفید

8,080,000

نقره ای روشن

LG GR-M928SE ساید بای ساید 28 فوت 6,670,000

سفید

7,080,000

نقره ای تیره

LG SX5532B ساید بای ساید 32 فوت 7,200,000

سفید

7,450,000

نقره ای تیره

LG SX5530B ساید بای ساید 30 فوت 6,890,000

سفید

7,150,000

نقره ای روشن

LG SX5528B ساید بای ساید 28 فوت 6,560,000

سفید

6,830,000

نقره ای روشن

LG SX5029F ساید بای ساید 29 فوت 6,170,000

سفید

6,390,000

نقره ای روشن

LG GR-F445FX دو قلو 2,670,000

سفید

2,870,000

نقره ای روشن

LG SX5027TF ساید بای ساید 27 فوت 5,670,000

سفید

5,950,000

نقره ای روشن

LG GTF3025GLD یخچال و فریزر 3,540,000

سفید

LG GTF3027GLX یخچال و فریزر 28 فوت 3,600,000

سفید

3,740,000

نقره ای روشن

LG GR-T2325GLX یخچال و فریزر 26 فوت 3,040,000

سفید

3,270,000

نقره ای تیره

3,190,000

نقره ای روشن

LG GR-T220J یخچال و فریزر 2,060,000

سفید

2,160,000

نقره ای روشن

LG GR-T200J یخچال و فریزر 1,900,000

سفید

2,030,000

نقره ای روشن

LG GR-T180S یخچال و فریزر 1,910,000

سفید

2,020,000

نقره ای روشن

LG GR-T180J یخچال و فریزر 1,740,000

سفید

1,820,000

نقره ای روشن

 

————————————————————————————-

 قیمت ساید بای ساید و یخچال فریزر سامسونگ

مدل نوع یخچال  ظرفیت/ اندازه قیمت
Samsung French4 ساید بای ساید 30 فوت 10,890,000

سفید

11,610,000

استیل

10,900,000

مشکی

Samsung RS12 ساید بای ساید 32 فوت 6,950,000

سفید (مونتاژ ایران)

7,270,000

سفید (ساخت کره)

7,360,000

استیل (مونتاژ ایران)

7,590,000

استیل (ساخت کره)

Samsung RS23 ساید بای ساید 23 فوت 4,900,000

سفید

5,160,000

استیل

 Samsung HM24 ساید بای ساید 25 فوت 5,330,000

سفید

6,100,000

استیل

 Samsung Rosso ساید بای ساید 31 فوت 6,790,000

سفید (مونتاژ ایران)

7,110,000

سفید (ساخت کره)

7,200,000

استیل (مونتاژ ایران)

7,420,000

استیل (ساخت کره)

Samsung French2 ساید بای ساید 25 فوت 3,900,000

سفید (مونتاژ ایران)

Samsung French3 ساید بای ساید 30 فوت 10,300,000

سفید

Samsung RL70 یخچال و فریزر 25 فوت 3,310,000

سفید (مونتاژ ایران)

3,478,000

نفره ای (مونتاژ ایران)

Samsung RL71 یخچال و فریزر 25 فوت 3,690,000

سفید (مونتاژ ایران)

3,850,000

نفره ای (مونتاژ ایران)

Samsung RL50 یخچال و فریزر 13فوت 2,610,000

سفید

2,760,000

نفره ای

Samsung RL38 یخچال و فریزر 1,810,000

سفید

1,920,000

نفره ای

Samsung RP19,RZ19 یخچال و فریزر

دو قلو

36فوت 5,290,000

سفید

5,560,000

نفره ای

Samsung RT81B یخچال و فریزر 25 فوت 3,580,000

سفید

3,740,000

نفره ای

Samsung RT81K یخچال و فریزر 25 فوت 3,740,000

سفید

3,900,000

نفره ای

 

 —————————————————————————————————

قیمت ساید بای ساید و یخچال و فریزر بوش

مدل نوع یخچال قیمت
Bosch KAN 58A70NE ساید بای ساید 7,460,000
Bosch KAN 60A40NE ساید بای ساید 7,580,000
Bosch KFN 91PJ10N ساید بای ساید 9,300,000
Bosch GSN-32A91 دو قلو (فریزر و یخچال) 8,000,000

 

 —————————————————————————————————

 قیمت ساید بای ساید  اسنوا

مدل نوع یخچال قیمت
SNOWA SR-S928L ساید بای ساید 4,600,000
SNOWA SR-S928S ساید بای ساید 4,630,000
SNOWA SR-S932S ساید بای ساید 5,050,000
SNOWA SR-S933L ساید بای ساید 5,440,000
SNOWA SR-S933S ساید بای ساید 5,620,000
SNOWA SR-S826L ساید بای ساید 4,670,000
SNOWA SR-S826S ساید بای ساید 4,900,000
SNOWA SR-S830L ساید بای ساید 4,970,000
SNOWA SR-S830S ساید بای ساید 5,210,000

 

—————————————————————————————————

قیمت ماشین لباسشویی  ال جی

مدل حجم قیمت
LG WM-412S 12 کیلوگرم 3,270,000

سفید

3,420,000

نقره ای روشن

LG WM-390S 9 کیلوگرم 3,000,000

سفید

3,100,000

نقره ای روشن

LG WM-388C 8 کیلوگرم 2,880,000

سفید

2,960,000

نقره ای روشن

LG WM-384N 8 کیلوگرم 2,570,000

سفید

2,690,000

نقره ای روشن

LG WM-382N 8 کیلوگرم 2,280,000

سفید

2,380,000

نقره ای روشن

LG WM-380N 8 کیلوگرم 2,070,000

سفید

2,150,000

نقره ای روشن

LG WM-378NT 7 کیلوگرم 1,840,000

سفید

1,920,000

نقره ای روشن

LG WM-372NT 7 کیلوگرم 1,690,000

سفید

1,730,000

نقره ای روشن

LG WM-370NW 7 کیلوگرم 1,580,000

سفید

LG WM-820NT 8 کیلوگرم 2,020,000

سفید

2,100,000

نقره ای روشن

  —————————————————————————————————

 قیمت ماشین لباسشویی  سامسونگ

مدل حجم قیمت
Samsung1230 6 کیلوگرم 1,580,000
Samsung1450 8 کیلوگرم 2,320,000
Samsung1435 7 کیلوگرم 2,050,000
Samsung1238 7 کیلوگرم 1,640,000
Samsung1022 6 کیلوگرم 1,390,000
Samsung J1225 6 کیلوگرم 1,520,000
Samsung P149 9 کیلوگرم 2,700,000
Samsung J1432 7 کیلوگرم 2,150,000
Samsung Q1455 8 کیلوگرم 2,490,000
Samsung H145 12 کیلوگرم 2,940,000

 

دنبال کنید @ اینستاگرام