تداوم شگفتی های مدیریت ایرنا با اولین و اولین

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هفته گذشته خبری مبنی بر تغییر معاون خبر این سازمان در خروجی خود منتشر کرد.

موبنا – ایرنا بی درنگ یک روز بعد از این خبر، خبری دیگر را درباره پیام خانم «ماریا دوتسنکو» مدیر مرکز اطلاعات دفتر سازمان ملل در تهران به مناسبت این انتصاب منتشر کرد که به نوشته این خبر وی در این پیام انتصاب خانم «مهری رفعتی» را به سمت معاون جدید خبری ایرنا به عنوان اولین معاون خبر زن در تاریخ ۸۲ ساله این رسانه، تبریک گفته بود.
البته خود ایرنا قبل از این و در همان خبر تغییر معاون خبر ایرنا، به همین نکته اشاره کرده و این ویژگی (زن بودن معاون خبر ایرنا) را برای مخاطب برجسته ساخته و از این خط خبری رونمایی کرده بود.
اینکه درجامعۀ ما به اقشار، گروه های اقلیت، درحاشیه ، نادیده گرفته شده، محروم و نظایر آنها، از زنان گرفته تا اقوام توجه روزافزون شود (مثل دادن امکان آموزش به زبان بومی خود به کردها و اجازه اعلان عمومی اذان برای اهل سنت )، توجه روز افزون شود، امری مستحسن و از مظاهر طی روند توسعه یافتگی است.
اگر چنین است یعنی برمبنای صرف « زن بودن»، مزیت ایجاد و برای این قشر در ایرنا فرصت مدیریتی فراهم می شود پس چرا آن بانوی لایق ایرنا ( که با فوق لیسانس سال های دور و مسلط به متدولوژی و روش شناسی و به مراتب برتر از این خانم تازه منصوب شده)، در مدیریت کنونی ایرنا به صرف زن بودن فرصت مدیریتی پیدا نمی کند تا مثلاً مدیر پژوهش ایرنا بشود که تا همین چند روز پیش به ناحق در اختیار همین خانم تازه منصوب، بود. پس مسائل دیگری مطرح است نه صرف زن بودن.
اما در مدیریت کنونی ایرنا اول انتصاب صورت می پذیرد سپس برای توجیه آن،پوشاندن ضعف هایش و انحراف در اذهان، برایش شعار و ویژگی توسعه ای تراشیده می شود تا مثلاً برخی را در دولت خوش آید و حتی فریب هم داده شوند، این کار دقیقا از مظاهر فریبکاری و ضدتوسعه ای مدیریت ایرناست یعنی ابتدا انتصاب و اقدام بی برنامه صورت می گیرد بعد برای آن توجیه و صفت و شعار انتخاب می شود.
بنابراین مدیریت ایرنا نشان داده است که پیشاپیش با برجسته کردن یک ویژگی و صفت که با توجه به سخن پیش گفته، انحرافی است، خواسته است ضعف های اساسی مربوط به این انتصاب یعنی ضعف شدید حرفه ای،شناختی و تجربی فرد منصوب را بپوشاند.
اینکه در خیلی از امور تصدی مسوولیت ها در جامعه و نیز در دیگر عرصه های اجتماعی و حقوقی و غیره، دچار شکاف جسیتی عمیق و گسترده به زیان زنان هستیم، تردیدی نیست اما نباید دچار خودبرتربینی زنانگی بشویم که افت آن ابتدا دامن گیر زنان می شود همانطور که اکنون متاسفانه در مواردی دچار نوعی خودبرتر بینی مردانگی در جامعه امان هستیم. مدیریت ایرنا باید از مبانی و دانش و شناخت علمی کافی برخودار می بود که صرف زن بودن ملاک انتصاب نیست و البته این ملاک برای توجیه ضعف ها بعدا برای آن تراشیده شد، بلکه ویژگی و صفت بایستی در خدمت کارکرد و عملکرد سازمانی آن فرد باشد. مثلا برای بیل زدن در زمین و زراعت، فرد بایستی بدنی آماده و قوی داشته باشد و داشتن ویژگی تحصیلات عالی و مدرک دکترا برای او اگر قدرت جسمانی نداشته باشد،ثمر بخش که نیست حتی می تواند مضر باشد زیرا قادر به رسیدگی به زمین کشاورزی نیست و ضرر و زیان متوجه او می شود. ویژگی جنسیتی و زنانگی بایستی افزاینده و مقوم آن تصدی و مسوولیت و ماموریت (در اینجا سپردن مسوولیت خبر تنها رسانه خبری رسمی کشور) باشد . ویژگی زنانگی در ردیف ویژگی اصلی آن تصدی ( معاونت خبر) نیست بلکه در ذیل آن است . ویژگی و شرط لازم برای تصدی معاونت خبر در هر مجموعه رسانه ای – خبری ایران و جهان ، توانمندی و تسلط خبری است که متاسفانه معاون جدید خبری ایرنا فاقد آن است. و اگر نگوییم این صفت تراشی عین فریبکاری است، واردن کردن زیان به رسانه خبری رسمی کشور است.دلیل این سخن آنست که سابقه کاری خود فرد منصوب شده که منتشر شد نشان می دهد که او بیشتر سنوات خدمتی خود را در ایرنا در حوزۀ مدیریت آموزشی گذرانده است.
هیچگاه در گیرودارها و عرصه سنگین خبری و تصمیم گیری های آن، زنانه بودن به کار و کمک نمی آید کما اینکه مردانه بودن هم فایده ای ندارد. در اینجا شناخت و تجربه خبری به کار می آید که واقعیت اینست که متاسفانه فرد منصوب فاقد کمترین بهره از این خصوصیت است و تاسف بیشتر اینکه مدیریت عالی ایرنا به چنین خبط بزرگ بطور آگاهانه اقدام کرده است ( اما بعدا برای این خبط خود ویژگی زن بودن فرد منصوب را ابداع کرده تا خود را همراه شعارهای دولت نشان دهد که اگر به شعارهای دولت وفادار بود مدیران دوره احمدی نژاد را تجدید نمی کرد و نیروهای وفادار به آرمان های دولت که از قضا برترین نیروهای کیفی حال حاضر ایرنا هستند، اینچنین منزوی نمی کرد) و البته صدها تاسف از اینکه نظارت عالیه دست کم در این حوزه و بر تصمیمات مدیریت ایرنا وجود ندارد که وی اینچنین بی محابا و مبسوط الید اقدام به انتصاب های سخیف می کند.
فرد منصوب هیچ سابقه خبری در سابقه خود ندارد و بعید است در عمرکاریش حتی یک خبر تنظیم کرده باشد یا بلد باشد تنظیم کند.و به برکت انتصابات مساله دار مدیریت کنونی ایرنا در دولت یازدهم وروابط درپس آنها، مسوولیت دفتر پژوهش را سه سال پیش به او سپرده شد. وگرنه تمام عمر کاری وی در همان حوزه مدیریت آموزشی بوده است.
ضمن اینکه سنت انتصابات در ایرنا طی چهار دهه گذشته بعد از انقلاب، همواره اینچنین بوده است که معاون خبر عموما از افراد خبری برگزیده می شدند که یا خود افراد کاملا خبری بودند و از خبرنگاری شروع کرده بودند و یا در دو سه مورد از تجربیات مدیریت سیاسی فرهنگی قابل اعتنا در بیرون ایرنا و در سطح جامعه برخوردار بودند. دو خصوصیاتی که در معاون خبرجدید ایرنا وجود ندارد.
فهرست معاونان خبر ایرنا در سه دهه اخیر شامل: حمیدرضا هوشنگی، عبدالرضا شجاع نوری، محمدحسن جعفری سهامیه، احمد خادم المله، حسین منتظرموعود، محمدرضا صادق،خسرو طالب زاده،غلامحسین اسلامی فرد، احمد جعفری چمازکتی، مسعود میرزایی، روح الله جمعه ای، عبدالرضا داوری، سپهر خلجی ، رامین شریف زاده و مسعود نوری فروشانی نشان می دهند که آنها قبل از هر چیز خبرنگار قابلی بوده اند و با آن شروع کرده اند یا در دوسه مورد قبل از معاونت خبر ایرنا، در سطح جامعه و بیرون از ایرنا سابقه مدیریت قابل اعتنا داشتند که به آنها شناخت و آگاهی لازمهیک معاون خبر از مناسبات و معادلات سیاسی و روابط و تنظیم قدرت در ایران کنونی را می داد و اگرهم بعضاً در این مسوولیت معاونت خبری ایرنا، این سازمان را را توسعه نداده اند دست کم مضر نبوده اند، درست برعکس انتصاب جدید معاون خبر ایرنا. معاون جدید خبری ایرنا اگرچه نخستین زن در تاریخ ایرنا در سمت معاون خبر به شمار می آید اولین معاون خبر بدون هیچ سابقه مدیریت و عملیات خبر نیز محسوب می شود.
علیرغم همه اینها، عده ای را براین باور است که تغییرات درونی ایرنا و حتی در راس آن، به دلیل اینکه ایرنا در سال های اخیربه جایگاه پایینی در میان رسانه های خبری کشورتنزل یافته است، حساسیتی چندی را از سوی مسوولان و مخاطبان برنمی انگیزد و ایرنا سالهاست که دیگر توجه ها را به سوی خود جلب نمی کند. مسوولان و مخاطبان با نبود این رسانه احساس می کنند چیزی را از دست نداده اند و جایگزین های(رسانه های) متعدد و متنفذ بسیار دیگری هستند که جای کوچک ایرنا را می گیرند. ایرنا مدتهاست در مدیریت کنونی که اهمیت خود را برای مسوولان کشور و مخاطبان عمومی از دست داده است. باور نمی کنید به رتبه بندی سایت های خبری ایران مراجعه کنید.

*مستندات:
مدیر مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران انتصاب اولین معاون خبر زن در ایرنا را تبریک گفت
تهران – ایرنا -مدیر مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران (UNIC) در نامه ای به مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ، انتصاب مهری رفعتی به عنوان اولین معاون خبر زن در تاریخ ۸۲ ساله ایرنا را تبریک گفت و این انتصاب را ارزش گذاری به اصل برابری جنسیتی سازمان ملل دانست.
کد خبر: ۸۲۲۷۹۹۸۲ | تاریخ خبر: ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ – ۱۱:۱۵
به گزارش ایرنا ، ماریا دوتسنکو در نامه ای به محمد خدادی مدیر عامل ایرنا ، انتصاب رفعتی به سمت معاونت خبر ایرنا را به نمایندگی از مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران تبریک گفت و با اشاره به سابقه طولانی همکاری این مرکز با ایرنا ، ابراز اطمینان کرد که با حمایت ها و تعامل معاون خبری جدید ایرنا ، این همکاری ها تقویت خواهد شد.
دوتسنکو در این نامه تاکید کرد: اطمینان دارم که ایرنا در دوران معاونت خبر جدید بهره فراوانی از تجربه کاری ایشان خواهد برد.
به گزارش ایرنا ، مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی روز سه شنبه گذشته (۲۷ مهر ماه) در حکمی، دکتر مهری رفعتی را به عنوان معاون خبر این سازمان منصوب کرد تا در تاریخ ۸۲ ساله ایرنا وی نخستین زنی باشد که در این منصب قرار می گیرد. رفعتی پیش از این مدیرکل دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا بود.
معاون خبر ایرنا در پرونده کاری خود علاوه بر تدریس دوره های تخصصی روزنامه نگاری و روابط عمومی سمت هایی چون ریاست مرکز آموزش، مدیریت خدمات آموزشی، معاونت آموزشی و مدیریت گروه علمی خبرنگاری دانشکده خبر وابسته به ایرنا، سردبیری گروه اسناد و اطلاع رسانی و مدیرکلی دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا رابرعهده داشته است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی سال ۱۳۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
irna-news-01

 تنظیم کننده: بابک جعفری | انتشار دهنده : مریم شفیعی

Mobna-Telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه − یک =

دنبال کنید @ اینستاگرام