سفر معاون علمی روحانی به چین

ایران و چین، تفاهم نامه تاسیس صندوق مشترک حمایت از توسعه علم و فناوری جاده ابریشم امضاء کردند.

موبنا – معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و رئیس آکادمی علوم چین، یادداشت تفاهم ضمیمه تفاهم نامه تاسیس صندوق مشترک حمایت از توسعه علم و فناوری جاده ابریشم را امضاء کردند.

«سورنا ستاری» و « بای چون لی» با امضای این یادداشت تفاهم ضمیمه، سطح همکاری ها را در زمینه های مختلف فناوری ارتقاء بخشیدند. امضای این یادداشت تفاهم در واقع سطح همکاری های طرفین در صندوق مشترک حمایت از توسعه فناوری جاده ابریشم را گسترش خواهد داد.

 منبع: خبرگزاری صداوسیما

Mobna-Telegram

دنبال کنید @ اینستاگرام