پارکینگ تانک‌های ارتش روسیه +تصاویر

ارتش روسیه که از تجهیزات نظامی قدرتمندی برخودار است، تانک‌هایی که کوچک‌ترین مشکلی برایشان پیش می‌آید را اسقاط و تانک‌های جدیدی را جایگزین می‌کند.

موبنا – شهر کوبینکای روسیه قبرستان تانک‌های اسقاطی ارتش روسیه است.

این تانک‌ها یا عمر مفیدشان تمام شده و یا خرابی‌‌های جزئی داشته‌اند که توسط ارتش ثروتمند روسیه از رده خارج شده‌اند.

ارتش روسیه که از تجهیزات نظامی قدرتمندی برخودار است، تانک‌هایی که کوچک‌ترین مشکلی برایشان پیش می‌آید را اسقاط و تانک‌های جدیدی را جایگزین می‌کند.

 منبع: فارس

دنبال کنید @ اینستاگرام