عدالت جنسیتی دلیلی برای به حاشیه راندن زنان نشود

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور زنان با اشاره به موضوع عدالت جنسیتی گفت: لازم است به گونه‌ای عمل کنیم که هم عدالت برقرار کنیم و هم عدالت مستمسکی برای افرادی قرار نگیرد که قصد دارند زنان را به حاشیه برانند.

موبنا – سودابه رادفر خاطرنشان کرد: لازم است عدالت جنسیتی بر مبنای آیات، احکام و روایات دین مبین اسلام اجرا شود اما نباید بگونه‌ای عمل شود که هر از گاهی زنان مورد تبعیض منفی قرار گیرند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور زنان در ادامه گفت: اصطلاح Gender equity که در اسناد بین‌المللی ذکر شده در ایران به برابری جنسیتی ترجمه شده است اما این دیدگاه نه تنها از دید ما ونه حتی نگاه بین المللی، به معنای تشابه نیست. ما معتقدیم تساوی آری، تشابه خیر؛ بنابراین به عدالت جنسیتی معتقد هستیم البته قصد نداریم زنان را مانند برخی از رویکردهای فمنیستی، مردانه‌سازی کنیم چون مردانه‌سازی زنان ظلم به آنها است.

رادفر در پایان تاکید کرد: ما نباید نگاه قیم مابانه به زنان داشته باشیم و یک سری فرصت‌ها را به علت دیدگاه شخصی از زنان بگیریم و فضا را برای آنان محدود کنیم به گونه‌ای که زنان از تحصیل در برخی از رشته‌های تحصیلی منع شوند بلکه لازم است فضا و فرصت را در حد متعادل برای دو جنس فراهم کنیم تا خودشان انتخاب کنند. قطعا عدالت جنسیتی بهتر از تشابه جنسیتی است.

 منبع: ایسنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام