ثبت مار افعی سوسن برای اولین بار در لرستان

رییس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز گفت: برای اولین بار در لرستان مار افعی سوسن ثبت شد.

موبنا – اصغر بلکی وند، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای اولین بار یک حلقه مار افعی سوسن از تاکستان‌های شمال شرق شهر الیگودرز زنده‌گیری و به اداره منتقل شد.

وی اضافه کرد: پس از بررسی و تحقیق دقیق‌تر مشخص شد گونه کشف شده از نوع افعی سوسن است.

بلکی‌وند ادامه داد: جالب اینکه تاکنون در هیچ کدام از منابع رسمی علمی وجود این گونه در لرستان گزارش نشده بود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز بیان کرد: تصاویر و سایر مستندات مربوطه جهت ثبت و تصحیح نقشه پراکنش این گونه به اداره کل ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: گونه مذکور نیز در منطقه نزدیک به محل زنده‌گیری رهاسازی شد.

 منبع: ایسنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام