تحریم دانشگاه شریف هیچ ربطی به برجام ندارد

دانشگاه صنعتی شریف طی اطلاعیه ای به جو سازی های رسانه های اخیر درخصوص تحریم این دانشگاه پاسخ داد.

موبنا – روابط عمومی دانشگاه صنعتی شريف در پاسخ به جو سازی های رسانه ای در خصوص تحريم اين دانشگاه، به منظور تنوير افكار عمومی به اطلاع مردم شريف ايران می رساند:

۱- تحريم دانشگاه صنعتی شريف موضوع تازه ای نيست و دارای سابقه ای از سال ۲۰۱۲ می باشد و متاسفانه به دلايل مختلف از آن دوره تا كنون، دانشگاه بجز يك دوره ۲ روزه، در تحريم به سر می برد.

۲- دانشگاه صنعتی شريف تاكيد می کند كه تحريم اين دانشگاه هيچ ارتباطی با برجام نداشته و با توجه به اين كه هنوز رای قطعی از سوی دادگاه مربوطه به دانشگاه ابلاغ نشده است، بی شك، دانشگاه در صورت ابلاغ رای و تجديد تحريم ها، از طريق مراجع ذيربط پيگير حق و حقوق قانونی خود خواهد بود.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام