صف بازدید از توالت کاخ نیاوران+عکس

موبنا – طبقه دوم کاخ اصلی نیاوران، متوجه شدم چند توریست انگلیسی و کره ای در حال خندیدن به موضوعی هستند. کمی گوش تیز کردم و متوجه شدم که خنده شان از شور و شوق ملت همیشه در صحنه برای بازدید از توالت و حمام های شاهزاده های پهلوی ست. نمی دانم سنگ توالت و وان حمام را هم می شود جزو جاذبه های دیدنی حساب کرد یا نه؟
صف بازدید از توالت کاخ نیاوران

صف بازدید از توالت کاخ نیاوران1

 منبع:پارسینه  

دنبال کنید @ اینستاگرام