تدوین سند تقسیم کار ملی در توسعه شبکه پهن باند کشور

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای بخش خصوصی، سند تقسیم کار ملی در توسعه شبکه پهن باند کشور تدوین شد.

موبنا، لیلا محمدنظامی – در این نشست، مسئولان وزارت ارتباطات، گزارش آخرین اقدامات انجام شده در طراحی و بهینه سازی شبکه ارتباطی در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده را ارائه کردند.
وزیر ارتباطات در این نشست، هدف اصلی مدنظر را توسعه شبکه با کیفیت مناسب همراستا با سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته، کمیته ارتقاء کیفیت در وزارت ارتباطات تشکیل شد و بهینه سازی شبکه و توسعه پهن باند کشور به عنوان موضوعات مهم در دستور کار قرار گرفت.
واعظی ادامه داد: در سال های گذشته، اقدامات پراکنده ای در شبکه ارتباطی کشور برای رفع نیاز مردم صورت گرفته بود، اما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد شبکه منسجم و علمی به عنوان یک سیستم مهم، برنامه ریزی شد.
وی با بیان اینکه شرکت های بزرگ ارتباطی نظیر شرکت مخابرات ایران، باید توسعه و ایجاد رقابت در کشور را به عنوان یک نگاه ملی در دستور کار خود قرار دهند، تصریح کرد: شرکت مخابرات باید با امکانات عظیم در اختیار خود، در جهت درآمدسازی برای توسعه مخابرات و همچنین رونق کسب و کار ICT اقدام کند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: آماده سازی زیرساخت های ارتباطی برای ارائه خدمات با کیفیت و قابل قبول به مردم، به عنوان یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات، به طور جدی پیگیری خواهد شد؛ باید با ابتکارات، نوآوری و بهره گیری از تجربیات موفق در دنیا، سرویس های جدید تعریف شود تا شاهد رونق کسب و کار در حوزه ICT باشیم.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری گفت: دولت اعتقاد جدی به این شعار دارد و تصمیم گرفته تا به جای انجام کارهای تبلیغاتی، اقدامات عملی برای تحقق این شعار را اجرایی کند.
در این نشست، برنامه اقدام و تقسیم کار ملی میان شرکتهای دولتی و غیر دولتی تعیین و با دستور وزیر ارتباطات به اجرا گذاشته شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام