برگزاری مانور بزرگ روسیه در شرق این کشور

مانور بزرگ نظامی روسیه با حضور ۲۵۰۰۰ نیروی نظامی در شرق این کشور برگزار می شود.

موبنا -به گزارش ایتارتاس، «الکساندر گوردیف»، سخنگوی نیروهای نظامی شرق روسیه با اعلام انجام مانور نظامی بزرگ روسیه در شرق این کشور گفت: بیش از ۲۵۰۰۰ نیروی نظامی در حال انجام تمرینات جهت آمادگی برای نگهبانی زمستانی از مرزهای این کشور هستند.
وی افزود: بیش از ۲۵۰۰۰ نیروی نظامی و حدود ۷۰۰۰ ادوات نظامی در انجام این مانور که متشکل از نظامیان منطقه شرقی این کشور و نیروهای گارد دریایی ناوگان اقیانوس آرام هستند در این مانور شرکت کرده اند.

به گفته وی، این تمرینات نظامی از دوازده بخش و در قالب هشت منطقه در شرق دور روسیه و منطقه «بایکال» انجام خواهند شد.

«گریدوف» همچنین در مورد زمان انجام این مانور بزرگ و گسترده گفت: این مانورها از تاریخ ۱۹ و ۲۰ ماه جاری میلادی آغاز شده و تا اواسط این هفته نیز ادامه خواهد داشت.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام