جنگ جهانی سوم در راه است!؟

به دنبال پرواز دو بمب افكن سوخو-24 و يك بالگرد كا-27 نيروي هوايي روسيه بر فراز ناوشكن موشك انداز آمريكايي دونالد كوك در درياي بالتيك، آمريكا در بيانيه اي از روسيه در اين مورد توضيح خواست.

موبنا – به دنبال پرواز دو بمب افكن سوخو-24 و يك بالگرد كا-27 نيروي هوايي روسيه بر فراز ناوشكن موشك انداز آمريكايي دونالد كوك در درياي بالتيك، آمريكا در بيانيه اي از روسيه در اين مورد توضيح خواست.

رسانه هاي روسي از جمله خبرگزاري روسيا سگودنيا، فرماندهي نيروهاي امريكايي در اروپا روز چهارشنبه در بيانيه اي اعلام كرد: آمريكا از كانال هاي ديپلماتيك از روسيه خواستار توضيح در مورد پرواز هواپيماي روسي از ارتفاع پايين بر فراز ناوشكن آمريكايي در درياي بالتيك شده است.

در بيانيه خاطرنشان شده است: پرواز روز چهارشنبه بمب افكن هاي روسيه بر فراز ناوشكن دونالد كوك تنها مورد پرواز هواپيماهاي نظامي بر فراز ناوهاي آمريكايي در روزهاي اخير نبود و روز دوشنبه نيز يك فروند بمب افكن سوخو-24 بر فراز ناوشكن دونالد كوك از ارتفاع پايين پرواز كرد.

در بيانيه آمده است: در هنگام پرواز بمب افكن روسي بر ناوشكن آمريكايي، بالگرد بر عرشه ناو در حال سوختگيري بود.

رسانه هاي روسي روز چهارشنبه از مانور دو فروند بمب افكن سوخو-24 و يك بالگرد كا-27 نيروي هوايي روسيه بر فراز ناوشكن موشك انداز آمريكايي دونالد كوك در درياي بالتيك خبر دادند.

اين رسانه ها از جمله راديو اكومسكو به پرواز از ارتفاع پايين دو فروند بمب افكن سوخو-24 و يك فروند بالگرد كا-27 نظامي بر فراز ناوشكن دونالد كوك در درياي بالتيك اشاره و خاطرنشان كردند: هواپيماها و بالگرد نظامي روسي چند بار از ارتفاع پايين بر فراز ناوشكن امريكايي پرواز كردند.

اين حادثه روز سه شنبه رخ داد و ناوشكن آمريكايي در هنگام پرواز جنگنده ها و بالگرد نظامي روسي در آبهاي بين المللي در درياي بالتيك قرار داشت.

اين رسانه ها به نقل از شبكه خبري آمريكايي سي.ان.ان اعلام كردند: آمريكا اين حادثه را اقدام تحريك آميز خواند كه براي ناوشكن اين كشور خطر ايجاد كرده بود.

در همين حال به گزارش رسانه هاي روسي، جنگنده هاي سوخو-24 نيروي هوايي روسيه در هنگام پرواز بر فراز ناوشكن آمريكايي فاقد تسليحات بودند.

 منبع: ایرنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام