مخالفت مجلس با افزایش عوارض جاده‌ای

نمایندگان ضمن مخالفت مجدد با افزایش عوارض دریافتی توسط سازمان راهداری معتقد بودند هم‌اکنون نیز عوارض جاده‌ای زیادی از مردم اخذ شود و نباید بار مالی بیشتری را به مردم تحمیل کرد.

موبنا در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه ماده‌ای در دستور بررسی قرار گرفت که در صورت تصویب نهایی آن به منظور تامین بخشی از منابع موردنیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شد از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور بر اساس تُن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

نمایندگان معتقد بودند هم‌اکنون نیز عوارض جاده‌ای زیادی از مردم اخذ شود و نباید بار مالی بیشتری را به مردم تحمیل کرد.

این ماده جهت رفع ایرادات به کمیسیون مشترک ارجاع داده شد.

 منبع:ایسنا

دنبال کنید @ اینستاگرام