نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین

موبنا- مجموعه پرنده موزه اسمیتسونین در دپارتمان جانورشناسی مهره‌داران سومین مجموعه بزرگ از این دست در جهان است. بیش از ۶۴۰ هزار نمونه در این مجموعه قرار دارند. تقربیا ۹۷ درصد از مصنوعات انسان شناسی موزه اسمیتسونین داخل اتاق مجموعه ها ذخیره شده اند … … و این بیش از ۲۰۳ هزار عکس که برای …

موبنا- مجموعه پرنده موزه اسمیتسونین در دپارتمان جانورشناسی مهره‌داران سومین مجموعه بزرگ از این دست در جهان است. بیش از ۶۴۰ هزار نمونه در این مجموعه قرار دارند.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


تقربیا ۹۷ درصد از مصنوعات انسان شناسی موزه اسمیتسونین داخل اتاق مجموعه ها ذخیره شده اند …

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


… و این بیش از ۲۰۳ هزار عکس که برای نگهداری ایمن مصنوعات دیجیتالی شده اند را در بر نمی گیرد.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


مجموعه حشره شناسی موزه اسمیتسونین تعداد حیرت انگیز ۳۵ میلیون نمونه را شامل می شود که از این نظر دومین مجموعه بزرگ جهان است. ۳۰۰ هزار گونه موجود در این مجموعه تقریبا نمایانگر ۶۰ درصد از خانواده های حشرات شناخته شده در جهان است.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


مجموعه جانورشناسی بی مهرگان موزه اسمیتسونین شامل ۳۵ میلیون نمونه می شود.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


بیش از ۳۵۰ هزار مواد معدنی و ۱۰ هزار سنگ گران بها در مجموعه مواد معدنی موزه اسمیتسونین نگهداری می شوند. هر ساله، این موزه صدها نمونه را در اختیار دانشمندان سراسر جهان قرار می دهد تا مطالعات خود را انجام دهند.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


نخستین نمونه ها در مجموعه گیاهان خشک موزه اسمیتسونین در سال ۱۸۳۸ جمع آوری شدند. امروزه، بیش از ۱.۲ میلیون شکل از زندگی گیاهی که در موزه نگهداری می شوند تنها با یک جستجو آنلاین ساده در دسترس هستند.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


جمع آوری نمونه های مجموعه ماهی موزه اسمیتسونین از اواسط دهه ۱۸۰۰ آغاز شد و اکنون بیش از ۱۹ هزار از مهم‌ترین انواع نمونه های جهان را در اختیار دارد.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


مجموعه پستانداران موزه اسمیتسونین حاوی ۵۹۰ هزار حیوان از موش های کوچک …

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


… تا صدها جمجمه نهنگ است که انباری را پر کرده اند که به طور ویژه برای بزرگترین پستاندار روی سیاره زمین شکل گرفته است.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین


و داخل مجموعه فسیل های موزه اسمیتسونین تقریبا ۴۰ میلیون نمونه نگهداری می شوند که ۲.۵ میلیارد سال از حیات روی کره زمین را پوشش می دهد و شامل بیش از ۱,۵۰۰ دایناسور مختلف نیز می شود.

نگاهی به اتاق‌های پنهان موزه اسمیتسونین

منبع:عصرایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا