فراكسيون بي سر!

تا همين اواخر اصولگراها جريان يكه تاز كشور بودند. در انتخابات رياست‌جمهوري تاثير مي‌گذاشت و در مجلس قوانين و مقررات را آن‌گونه كه باب ميل‌شان بود، پيش‌مي‌برد.

موبنا – تا همين اواخر اصولگراها جريان يكه تاز كشور بودند. در انتخابات رياست‌جمهوري تاثير مي‌گذاشت و در مجلس قوانين و مقررات را آن‌گونه كه باب ميل‌شان بود، پيش‌مي‌برد.

عبدالرضا‌داوري: محمدرضا میرتاج‌الدینی(معاون‌پارلماني احمدي‌نژاد)وجواد كريمي‌قدوسي(از اعضاي جريان پايداري)ظرفيت جريان انقلابي(اصولگرايان) را دارند
فاطمه‌رهبر: در مجلس دهم به طور حتم اين دو فراكسيون به اين شكل وجود خارجي نخواهند داشت
حميدرضاترقي: هنوز چون مجلس كامل نشده‌است نمي‌توان تصميم‌گرفت ولي افراد زيادي حضور دارند كه جاي آقاي حداد را بگيرند
جعفرشجوني:بايد منتظر ماند و ديد در آينده چه وضعيتي پيش مي‌آيد و يك انسان پخته را در رأس امور قرار داد

ولي از خرداد 92 مردم تصميم‌گرفتند به اين روند پايان داده و كشور و سرنوشت خود را از دست اين طيف خارج كنند. بعد از به رياست رسيدن حسن روحاني در ايران، تنها مجلس در اختيار بخشي از اين جريان قرار داشت و همچنان دست‌اندازهاي فراواني را مقابل دولت ايجاد مي‌كردند. اين مسير ادامه داشت تا 7 اسفند 94 كه ملت ايران گام دوم را برداشته و با اميد به تغيير به پاي صندوق راي رفتند و شگفتي ديگري را رقم زدند.
پايان اصولگرايي
جريان محافظه‌كار كه ديگر رنگ و بويي از آن اصولگرايي سنتي و اصيل نداشت، در اين انتخابات رهبران اصلي خود را ناكام كرد. چهره‌هايي مانند حداد‌عادل،
زاكاني،بذرپاش،آقاتهراني و ساير رهبران فكري و ايدئولوژيك محافظه‌كاران در دوره جديد مجلس ديگر در بهارستان نيستند.نبود اين افراد كه شاكله فراكسيون اصولگرايان را در مجلس‌ايران تشكيل داده‌بودند، اين فراكسيون ريشه دار را با خطرانحلال روبه‌رو كرده‌است و بايد پايان آن را نزديك دانست.
دليل‌اصلي پايان عمرفراكسيون‌
البته اولين پايه هاي نابودي اين فراكسيون از زماني برقرار شد كه سران آن مانند حداد راه خود را از اصولگرايان ميانه‌رو و سنتي مانند علي‌لاريجاني جدا كرد و براي بقا در عالم سياسي به دامان جريان راديكال حاكم در بهارستان پناه برد. نگاه قهري برخي اعضاي جريان راديكال ايران و نمايندگان آنها در مجلس به برخي چهره‌هايي كه مانند آنها فكر نمي‌كردند و خواهان بازگشت قدرت به دست افرادي مانند احمدي‌نژاد بودند،عاملي شد تا برخي از مهره‌هايي كه تا قبل از رياست‌جمهوري حسن روحاني با اين فراكسيون همفكر بودند نيز از آنها دل بكنند و بحران فراكسيون‌ اصولگرايان را بيشتر كنند.
لاغر شدن جريان راست
حال امروز بدون شك اين سردرگمي جريان موسوم به محافظه‌كار جناح راست كه در انتخابات 7 اسفند ضربه بزرگي خوردند، زمينه‌هاي محو شدن آنها را به طور كلي در مجلس فراهم كرده است و در آينده نه چندان دور نيز اين طيف با انشقاق مواجه‌خواهد شد و همان‌طور كه نامي نو مانند فراكسيون رهروان وارد معادلات آنها شد، تقسيم‌بندي‌هاي تازه‌اي نيز به ميدان بيايند كه اين حلقه اصولگرايان را كوچك‌تر و كوچك‌تر كنند.
تغيير ماهيت،راه‌حلي براي محافظه‌كاران
به طور حتم ديگر واژه‌اي به نام فراكسيون‌اصولگرايان در عالم سياسي ايران معنا و كاربرد نخواهد داشت چرا كه بدنه‌اجتماعي و به ويژه جامعه مدني نگاه مناسبي به اين تفكر ندارند و آنها اگر بخواهند به راه خود ادامه دهند مجبور هستند با چهره‌اي جديد و در قالبي متفاوت وارد عرصه بازي‌هاي سياسي ايران شوند.البته بايد توجه كرد كه هيچ‌جناحي در ايران حذف شدني نيست و تنهادرصد اعتماد مردم نسبت به آنها تغيير خواهد كرد و اين تنها ملت ايران هستند كه توانايي دارند جريان‌ها و افراد را با راي خود از مناسبات كشور حذف كنند.
اميد واهي به بازگشت حداد
با توجه به حذف حداد‌عادل به عنوان رئيس‌فراكسيون اصولگرايان و به نوعي رهبر آنها در مجلس و براي اطلاع‌از آينده‌ اين جريان به سراغ برخي چهره‌هاي سياسي رفتيم كه تفكرشان به محافظه‌كاران نزديك است.در همين راستا محمد‌حسن‌قديري ابيانه، از نامزدهاي اصولگرايي كه خود نتوانست به مجلس راه پيدا كند در پاسخ به سوال«قانون» كه آينده فراكسيون اصولگرايان با توجه به نبود حداد‌عادل چه مي‌شود در ابتدا اعلام كرد هنوز مشخص نيست ولي در ادامه با تغيير موضع خود در قبال پرسش ما گفت:از كجا معلوم آقاي حداد وارد مجلس نشود!وي در ادامه به تكرار ادعاي برخي جريان‌ها كه مدعي شده‌بودند چندتن از منتخبان تهران، تخلف انتخاباتي دارند و احتمال حذف آنها و ورود حداد به مجلس وجود دارد، بدون توجه به توضيحات حقوقي در رابطه با رد ادعاي جابه‌جايي در منتخبان تهران،گفت:احتمال دارد اين خانم و آقا كه در تهران راي آوردند و مشكلات انتخاباتي دارند،حذف شده و آقاي حداد‌عادل وارد مجلس شود و به كار خود ادامه دهد!
هنوز زود است
در ادامه به سراغ‌حميدرضا ترقي از اعضاي شوراي‌مركزي حزب موتلفه رفتيم.وي نيز در پاسخ به سوال ما با كمي تامل گفت:هنوز چون مجلس كامل نشده‌است نمي‌توان تصميم‌گرفت ولي افراد زيادي حضور دارند كه جاي آقاي حداد را بگيرند. اين فعال اصولگرا در پاسخ به اين سوال كه آيا نيازي دارد يك فردي كه از لحاظ سياسي چهره‌است به رياست اين فراكسيون انتخاب شود يا خير، تشريح كرد: فراكسيون‌ها در مجلس يك روند انتخابي دارند و اين اعضاي فراكسيون‌هستند كه تصميم‌مي‌گيرند چه كسي در آنجا به رياست برسد، مگر آقاي كاظم‌جلالي كه رئيس‌فراكسيون رهروان شدند، چهره‌ سياسي بودند!؟
نابودي فراكسيون‌اصولگرايان
فاطمه رهبر، نماينده بازمانده از مجلس دهم نيز يكي ديگر از اصولگراياني بود كه براي اطلاع از آينده فراكسيون‌ مربوطه و عاقبت محافظه‌كاران مجلس از او سوال كرديم.وي در اين باره توضيح‌داد: فراكسيون‌ها اتاق‌ فكر و انديشه هستند وجايگاه وساختار دائمي در مجلس ندارند كه اگر طيفي از نمايندگان در ساختار يك مجلس حضور نداشته باشند آن فراكسيون خالي بماند يا به كار خود ادامه دهد.وي ادامه داد: با توجه به سلايق و سياست‌هايي كه نمايندگان در هر دوره اتخاذ مي‌كنند، اقدام به تشكيل فراكسيون‌هاي سياسي يا تخصصي مي‌كنند و در مجلس نهم نيز دو فراكسيون اصلي مانند اصولگرايان يا رهروان وجود داشت ولي در مجلس دهم به طور حتم اين دو فراكسيون به اين شكل وجود خارجي نخواهند داشت.فاطمه‌رهبر افزود: بايد ديد كه حزب‌هاي حاكم بر بهارستان در جايگاه خود چه تصميمي مي‌گيرند و چه نامي يا نام‌هايي را براي خود انتخاب مي‌كنند.
شجوني با مردم تهران آشتي نكرده است!
جعفرشجوني از چهره‌هاي نزديك به جامعه‌روحانيت كه از انتخاب مردم تهران در 7 اسفند عصباني بود نيز در پاسخ به سوال ما گفت:حداد به تنهايي يك ملت بود! و خسارت بزرگي نصيب مجلس ما شده‌است ولي اينكه در آينده در مجلس چه اتفاقي خواهد افتاد بايد صبر كرد و ديد از شهرستان‌‌ها چه كساني وارد بهارستان خواهند شد.وي در ادامه با توهين مجدد به مردم ايران گفت:برخي از افراد كه با هدف قربت‌الي‌ا… راي دادند، مردم پاك‌نهادي بودند و مردمي كه با قربت‌الي بي‌بي ‌سي راي دادند، عده‌اي بي‌وطن و بي‌شخصيت هستند!اين روحاني ‌نزديك به اصولگرايان افزود:چهره‌هاي با تجربه از نيروهاي بي‌تجربه و تازه‌وارد براي در دست گرفتن امور بهتر‌هستند وبايد منتظر ماند و ديد در آينده چه وضعيتي پيش مي‌آيد و يك انسان پخته را در رأس امور قرار داد.
كنترل‌ اصولگرايان در دست‌نزديكان احمدي‌نژاد
در اين مدت كه اصولگرايان شكست بزرگي خوردند، جريان‌هاي حامي احمدي‌نژاد اقدام به سرزنش محافظه‌كاران كرده و اين حذف بزرگ را نتيجه دوري از رئيس‌دولت‌هاي نهم‌و دهم اعلام كردند! با اين توجه و براي اطلاع‌ ازنظري متفاوت نسبت به اصولگرايان، به سراغ عبدالرضا داوري رفتيم. وي نيز مانند قديري‌ابيانه معتقد بود كه احتمال ورود حداد‌عادل به مجلس وجود دارد!اين فعال سياسي و رسانه‌اي مدعي شد كه شوراي نگهبان محمد‌رضا نجفي از منتخبان تهران را به دليل تخلفات انتخاباتي حذف كرده‌است.وي افزود: اگر حداد نيز به مجلس نرود محمدرضا میرتاج‌الدینی(معاون‌پارلماني احمدي‌نژاد)وجواد كريمي‌قدوسي(اعضاي جريان پايداري)ظرفيت جريان انقلابي(اصولگرايان) را دارند.داوري افزود:شكل‌بندي گروه‌هاي سياسي در مجلس دهم از دو قطبي اصولگرا و اصلاح‌طلب تبعيت نمي‌كند و فراكسيون ها حول مواضع‌ جريان‌هاي داخل مجلس نسبت به دولت صورت مي‌گيرد و بهارستان به دو فراكسيون منتقددولت و همراه دولت تقسيم مي‌شوند.

منبع:قانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =