گوگل حق فراموش کردن اطلاعات را به اروپایی‌ها داد

موبنا – گوگل تصمیم دارد از طریق مقامات قضایی اتحادیه اروپا «حق فراموش کردن داده‌ها» را در اختیار تمامی ساکنان این منطقه قرار دهد.

به گزارش موبنا، بر این اساس اگر یک شهروند اروپایی از گوگل بخواهد تمام اطلاعات مربوط به او را پاک کند، گوگل موظف است تمامی منابع و اطلاعات مربوطه را از حافظه موتور جست‌وجوی اینترنتی خود حذف کند.

این قانون را اتحادیه اروپا تصویب کرده است و در مرحله کنونی فقط برای شهروندان اروپایی اعمال می‌شود. بر این اساس گوگل توضیح داد این اطلاعات فقط از روی سایت‌هایی پاک می‌شود که در دامنه‌های زیر به صورت اختصاصی در اروپا پشتیبانی می‌شوند: .fr – .co.uk – .bg – .de و دامنه‌های مشابه اروپایی.

این عمل به گونه‌ای انجام می‌شود که اطلاعات کاربران باز هم در اینترنت باقی خواهد ماند. بر این اساس کاربرانی که سایت Google.com یا دیگر سایت‌ها با پسوند غیراروپایی را باز می‌کنند، اطلاعات خود را در ایترنت برجا می‌گذارند.

شرکت گوگل اعلام کرد بر اساس آخرین توافقات خود با اتحادیه اروپا، طی چند روز آینده حق فراموش کردن اطلاعات را در اختیار شهروندان اروپایی قرار می‌دهد و بر اساس آن اطلاعات تمام دامنه‌های اروپایی گوگل هم در این قانون لحاظ می‌شوند.

100/

دنبال کنید @ اینستاگرام