ممنوعيت واردات گندم در سال ۹۵

به گزارش مهر، در نامه محمود حجتي وزير جهادکشاورزي به محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت آمده است: پيرو مذاکره و با توجه به وضع توليد گندم در داخل و واردات انجام شده، در سال ۱۳۹۵ نيازي به واردات گندم نيست و لازم است از انجام ثبت سفارش جديد از اين تاريخ براي گندم خودداري شود.

همچنين واحد‌هايي که نياز به واردات گندم دوروم دارند مي‌توانند به‌ترتيبي که شوراي اقتصاد مقرر مي‌دارد، از شرکت بازرگاني دولتي ايران خريداري و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند، با ارز آزاد وارد كنند.

کارخانجات آرد به‌شرط صادرات هم مي‌توانند معادل آن گندم وارد كنند (در قالب ورود موقت) و دولت مابه‌التفاوت خريد گندم داخل و خارج آن را با تصويب شوراي اقتصاد تقبل كند.
۱۸۴/

خروج از نسخه موبایل