معلولین دیگر نگران پله ها نباشند +عکس

اين صندلي چرخدار به نام TopChair به لطف طراحي عيجيش كه مانند تانك‌ها و ماشين‌هاي ساختماني است مي‌تواند با سرعت ۱۰ كيلومتر در ساعت حركت كند و در هر نوع سطحي صاحب خود را به مقصد برساند. براي استفاده از اين صندلي كافي است حالت صندلي عادي يا شبيه به تانك آن انتخاب شود تا …

اين صندلي چرخدار به نام TopChair به لطف طراحي عيجيش كه مانند تانك‌ها و ماشين‌هاي ساختماني است مي‌تواند با سرعت ۱۰ كيلومتر در ساعت حركت كند و در هر نوع سطحي صاحب خود را به مقصد برساند. براي استفاده از اين صندلي كافي است حالت صندلي عادي يا شبيه به تانك آن انتخاب شود تا شيوه حركت آن تغيير كند.

معلولان دیگر نگران پله ها نباشند +عکس

معلولان دیگر نگران پله ها نباشند +عکس

دکمه بازگشت به بالا