به ازای هر کیلووات ساعت برق 30 ریال عوارض پرداخت شود

بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه سال 1395 وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلوات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشکترین برق از جمله باغ شهر ها و خانه باهای اطراف روستاها و شهر ها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند.

بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه سال 1395 وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلوات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشکترین برق از جمله باغ شهر ها و خانه باهای اطراف روستاها و شهر ها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می شود.

همچنین بر اساس تبصره 15 شرکت های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه های حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

علاوه بر این شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند.

بر اساس این تبصره وجوه پرداختی توسط شرکت های یاد شده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و دستورالعمل حساداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و داری و نیرو می رسد.
184/

دنبال کنید @ اینستاگرام