نبش قبر تدفین شده ها در عربستان آغاز شد

سعید اوحدی درباره نبش قبر پیکرهای جان باخته در منا اظهار کرد: نبش قبر برخی پیکرهای هموطنان تدفین شده در عربستان آغاز شد. وی ادامه داد: ۷۲ مدفون داشته‌ایم، که خانواده ۴۰ تن گفته اند پیکر همانجا بماند و۳۲ خانواده خواستار بازگشت پیکرها هستند. ۱۸۴/

سعید اوحدی درباره نبش قبر پیکرهای جان باخته در منا اظهار کرد: نبش قبر برخی پیکرهای هموطنان تدفین شده در عربستان آغاز شد.
وی ادامه داد: ۷۲ مدفون داشته‌ایم، که خانواده ۴۰ تن گفته اند پیکر همانجا بماند و۳۲ خانواده خواستار بازگشت پیکرها هستند.
۱۸۴/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا