طلب ۲۰۰ میلیاردی بیمارستان های خصوصی از بیمه ها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا نوروزی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور بیمارستان های خصوصی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس قانون، متولی این سیاست گذاری واحد ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. وی افزود: بیمه های تکمیلی باید بر مبنای قراردادهایی منصفانه با بخش خصوصی منعقد …

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا نوروزی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور بیمارستان های خصوصی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس قانون، متولی این سیاست گذاری واحد ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی افزود: بیمه های تکمیلی باید بر مبنای قراردادهایی منصفانه با بخش خصوصی منعقد شود و این متفاوت از بیمه های پایه است که موظف به پذیرش هستند.

نوروزی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که مردم از خدمات بیمارستان های دولتی رضایت دارند و باید کاری کنیم تا همین موضوع در بخش بیمارستان های خصوصی نیز اتفاق بیفتد.

وی گفت: از نظر ما باید بیمه ها این کار را بکنند نه دولت و باید بار را از روی دولت برداشت نه اینکه اضافه کرد.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور بیمارستان های خصوصی کشور گفت: بیمه های پایه و تکمیلی باید از سیاستگذاری واحد پیروی کنند و سیاستگذار سلامت بر عملکرد آنها اشراف داشته باشد و اگر این ارتباط نباشد گسستگی ایجاد می شود.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: مردم از حمایت های بیمه رضایت کامل ندارند اما وقتی پول پرداخت می کنند بیمه ها باید رضایت مردم را جلب کنند و حمایت لازم را انجام دهند.

در ادامه وی با اشاره به اینکه تامین سلامت از وظایف حکومتی است گفت: معمولاً خود پزشکان در بخش خصوصی سلامت سرمایه گذاری می کنند زیرا آنها می خواهند برای خود کار فراهم کنند در حالی که باید سرمایه گذاران دیگر نیز در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

نوروزی افزود: برای ساخت یک بیمارستان صد تختخوابی باید حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد اما پول این سرمایه گذاری برنمی گردد و ما راضی نیستیم مردم این هزینه را پرداخت کنند بلکه باید دولت اقدام کند.

وی اضافه کرد: اگر بیمه ها خدمات خوبی را ارائه کنند مردم به آنها جلب می شوند.

وی با بیان اینکه بیمارستان ها در پاسخگویی به مردم مقصر نیستند افزود: بیمه های تکمیلی در پرداخت ها عقب هستند و آخرین پرداخت آنها مربوط به تیرماه است و روند بررسی آنها حدود سه ماه طول می کشد.

در ادامه مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور بیمارستان های خصوصی کشور گفت: در ۵۰ بیمارستان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار هستند یعنی بطور میانگین هر بیمارستان حدود ۴ میلیون تومان طلب دارد.

نوروزی افزود: پزشکان و بیمارستان ها اصرار دارند که بیمه ها بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت قرارداد ببندند اما اکثر بیمه ها در این باره چانه زنی می کنند.

وی گفت: ما باید تعرفه را واقعی کنیم و افزایش دهیم و بیمه ها باید راه حل هایی را تدبیر کنند تا بتوانند تعرفه های واقعی را پرداخت کنند.

نوروزی افزود: بیمارستان های ما گزارش می کنند که ۳۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار هستند.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور بیمارستان های خصوصی کشور در ادامه گفت: بیمه های تکمیلی نباید دائم بنالند که نداریم بلکه باید چاره اندیشی کنند تا اشتیاق مردم را برای انعقاد قرارداد زیاد کنند.

وی اضافه کرد: موظفیم بیمارستان های خصوصی را جزو نظام سلامت بدانیم و بر پایداری آنها تأکید و از او حمایت کنیم.

علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران در ادامه برنامه با بیان اینکه اصولاً میان بیمه گر و بیمه گذار توافق وجود دارد افزود: بحث های فراتوافقی در اجرا نشدن مفاد مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت، کار خوب وزارت بهداشت در جهت عدالت اجتماعی و آرمان های انقلاب است افزود: انتظار می رفت نگاه جامع تری در اجرای این طرح باشد و مشارکت بخش خصوصی را در نظر گرفته شود.

اولیا گفت: به نظر می رسد دولت تمرکز بیش از حدی بر بیمه های درمانی داشت و این موضوع بازار بیمه های تکمیلی را تحت تأثیر قرار داد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران گفت: با تمرکز دولت بر سیستم دولتی درمان، بخش خصوصی به حاشیه رفت و با چالش و زیان جدی مواجه شد.

اولیا افزود: زمانی که مردم به صورت رایگان خدمات را از دولت دریافت می کنند کسی بیمه تکمیلی نمی خرد.

وی ادامه داد: تعرفه های خدمات پزشکی به شدت افزایش یافت در حالی که بیمه ها با نرخ های قبلی با بیمارستان ها قرارداد منعقد کردند و این هزینه مضاعفی را بر بیمه های خصوصی وارد کرد.

در ادامه اولیا گفت: انتظار داشتیم دولت عمیق تر نگاه کند چرا که بیمه ها بخش خصوصی بازرگانی هستند و بنگاههای خیریه نیستند بلکه کار آنها ، تجارت است و از بیمارستان ها انتظار سود دارند.

وی افزود: بر اساس آمارهای بیمه مرکزی، در ۱۰ سال گذشته میزان خسارت بیمه های بازرگانی در بخش بیمه های تکمیلی درمانی بیش از ۸۵ درصد و در برخی موارد ۹۶ تا ۱۰۰ درصد بوده است و زیان ده بودند بنابراین سرمایه گذاری در بیمه های تکمیلی سودآور نیست.

اولیا اضافه کرد: بیمه محاسبات خاص خود را دارد و بر اساس ریسک و درآمدها عمل می کند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران با اشاره به اینکه بخش عمده مطالبات بیمارستانها مربوط به بیمه های پایه است، گفت: شرکت های بیمه به رغم زیاندهی به علت مسئولیت های انسانی و اخلاقی تلاش کردند پرداختهایشان را به روز کنند.

اولیا‌ افزود: در حال طراحی سامانه های آنلاین پرداخت های بیمارستانی هستیم و با این کار پرداختها به روز خواهند شد.

در ادامه دبیرکل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه رقم طلب بیمارستان ها کمتر از این میزان است گفت: مشخصاً بیمه ایران که بخش بزرگی از تعهدات را دارد حدود ۸۰ میلیارد تومان به عنوان حق بیمه از برخی دستگاه های دولتی طلبکار است.

اولیا با تأکید بر اینکه بیمه های در بخش درمان تکمیلی زیان ده هستند گفت: دولت باید نگاه جامع داشته باشد و هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی و هم واسطه ها را با هم در نظر بگیرد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مطالبات بیمارستان ها مربوط به بیمه پایه و «بیمه آتیه سازان حافظ » است گفت: بیمه « آتیه سازان حافظ » ربطی به بیمه های بازرگانی ندارد و ظاهراً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران در ادامه گفت: بیشتر بیمه ها در دو هفته آینده پرداخت هایشان به بیمارستانها به روز می شود.

اولیا افزود: مداخله بیش از حد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمه ها هم به بیمارستان ها و هم بیمه ها ضرر زده است.

وی اضافه کرد: هر گاه هزینه ها بالا رود بیمه ها ناگزیرند از مردم بگیرند و رغبت مردم برای خرید بیمه های تکمیلی هم کمتر می شود.

در ادامه برنامه علیرضا بنی اسدی نماینده یکی از شرکتهای بیمه در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حرفه سلامت در کشور مشکل دارد و بیمار است و پارسال در دولت تلاش شد با اجرای طرح تحول سلامت این موضوع حل و درمان شود.

وی با اشاره به اینکه بیمه ها به رغم زحماتشان مظلوم واقع شدند، افزود: بیمه های بازرگانی باید عملکردشان مانده مثبت و سودآوری داشته باشد اما آمارها نشان می دهد که پارسال ضریب خسارت صنعت بیمه در بخش بیمه های تکمیلی ۱۱۳ درصد بود.

بنی اسدی ادامه داد: صنعت بیمه با نگاه اخلاقی و انسانی در این حوزه وارد شد و همه تلاششان این بود که به موقع به تکالیف خود عمل کنند.

وی گفت: تقریباً بیمه های بازرگانی مطالبات بیمارستان های خصوصی را به روز پرداخت می کنند اما به صورت طبیعی فرآیند اجرایی ایجاب می کند که دائم به مراکز درمانی بدهکار باشند.

بنی اسدی با اشاره با اینکه روند پرداخت طلب بیمارستان ها حدود یک ماه زمان می برد افزود: مطالبات بیمارستانها تقریباً‌ در مهلت قانونی توافق شده، پرداخت می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بیمارستان ها بیمه تکمیلی را نمی پذیرند گفت: برخی پزشکان و مراکز درمانی حاضر نیستند تعرفه های ابلاغی وزارت بهداشت را اجرایی کنند.

بنی اسدی افزود:شاهد افزایش بی سابقه در تعرفه ها بودیم و آنها حاضر نیستند با این تعرفه ها کار کنند.

علیرضا صفایی عضو هیئت مدیره انجمن بیمارستان های خصوصی نیز در این برنامه با اشاره به اینکه میزان شکایت از این بیمارستان ها کمتر از یک درصد است، گفت: پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت بیش از ۹۰ درصد بیمارستان های خصوصی تعرفه های اعلامی از سوی وزارت بهداشت را اجرا کردند و بخش خصوصی مکمل بخش دولتی برای اهداف درمانی بوده است.

وی افزود: میزان مطالبات بیمارستان های خصوصی از بیمه ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و نسبت به ابتدای امسال حداقل حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.
۱۸۴/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا