دعوت از مسئولان هواپیمایی به مجلس

دعوت از مسئولان هواپیمایی به مجلس

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از فراخواندن دو نفر از مسئولان هواپیمایی و فرودگاهی به این کمیسیون جهت ارائه توضیح در مورد آزادسازی نرخ بلیت در ۱۷۰ خط هوایی داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، “علیرضا خسروی” ضمن اعلام اعتراض خود و کمیسیون عمران به تصمیم سازان هواپیمایی گفت: از مه آبادی رئیس فرودگاه های کشور و عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی خواسته ایم در جلسه فردا (یکشنبه) کمیسیون عمران حضور یافته و درباره برنامه‌ آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در 170 خط هوایی توضیح دهند.
نماینده مردم سمنان گفت: براساس ماده 161 برنامه توسعه پنجساله، دولت مکلف شده بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی بار مسافر اقدام کند.
خسروی افزود : همچنین دولت در این ماده مکلف شد از سال سوم برنامه توسعه برای آزادسازی نرخ بلیت هوایی و افزایش ایمنی پرواز ، توزیع بار مسافر در شرکت های داخلی و خارجی، کوتاه کردن دالان های هوایی، افزایش صندلی پرواز ، توجه به ایمنی ناوگان هوایی و نیز از بین بردن انحصار حمل و نقل اقدام می کرد.
این نماینده مجلس گفت: سازمان هواپیمایی کشوری بدون درنظر گرفتن موارد ذکرشده اقدام به آزادسازی قیمت بلیت کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به ماده 43 آیین نامه داخلی مجلس که نمایندگان می توانند درباره مشکلات بخش های مختلف اقدام به تهیه گزارش کنند ، افزود : کمیسیون عمران پیش از این اقدام ، گزارشی درباره مشکلات موجود در صنعت هوایی کشور تهیه کرد و با اقدام سازمان هواپیمایی کشوری برای آزادسازی قیمت بلیت ، این گزارش با همین موضوع تکمیل می کند و به مجلس ارائه خواهد داد.
184/

دنبال کنید @ اینستاگرام