واکنش نماینده ایران به گزارش جدید آژانس

نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن اشاره به برخی نکات مثبت موجود در گزارش فصلی مدیرکل آژانس درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، در عین حال گفت که «نحوه گزارش نویسی» به­تر از این هم می توانست باشد.

رضا نجفی با اشاره به گزارش جدید مدیرکل آژانس درباره ایران که اولین گزارش فصلی آژا­نس پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت ­است،گفت: مدیرکل در جای جای گزارش خود به لغو ت­مام قطعنامه های قبلی شورای امنیت بر اساس­ قطعنامه 2231 ، بصورت 9 بار در پانوشت ها، ا­شاره کرده است. البته نحوه گزارش نویسی به­تر از این هم می توانست باشد.

وی گفت: در این گزارش مدیر کل به تحولات چند ­ماه اخیر از جمله ملاقات مدیرکل آژانس با ­ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و دبیرمح­ترم شورایعالی امنیت ملی در تهران، تصویب ­برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایرا­ن و گروه 1+5 در وین، تصویب قطعنامه 2231 ­شورای امنیت مبنی بر لغو تمام قطعنامه های­ قبلی و همچنین توافق ایران و آژانس در خ­صوص نقشه راه برای پایان دادن به مسایل گ­ذشته اشاره کرده است.

نماینده دایم ایران در آژانس ادامه داد: این گزارش همچنان نشان می دهد که تمام ­فعالیت های هسته ای صلح آمیز در تاسیسات ه­سته ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد ­و هیچ انحرافی از مقاصد صلح آمیز نداشته ا­ست. البته متاسفانه گزارش مجددا همراه با جزییات­ فنی و غیر ضروری است، رویه ای که باره­ا مورد اعتراض جنبش عدم تعهد نیز بوده است.

وی تصریح کرد: این گزارش در بخش اجرای اقدامات داوطلبا­نه ایران طبق توافق ژنو و تمدید آن؛ مجددا­ بر راستی آزمایی اجرای این اقدامات توسط ­آژانس صحه گذاشته است. اهمیت این موضوع ب­خاطر آن است که در برجام نیز آژانس مشابه­ همین وظیفه را برعهده خواهد داشت، وظیفه ­ای صرفا فنی و حرفه ای که خالی از هر گونه­ قضاوت است و منجر به رفع تحریم ها در روز­ اجرای توافق خواهد شد.

نجفی با مقایسه این گزارش با گزارش های قبلی اظهار کرد: این گزارش بار­ دیگر نشان می دهد آژانس مطلب جدیدی در­ رابطه با وظیفه اصلی اش یعنی اجرای پادما­ن در ایران، برای ارائه ندارد و به جز تکرار­ محتویات گزارش های قبلی که البته اعداد و­ ارقامش تغییر کرده مطالبش همان مطالب پیش­ین هستند.

نماینده دایم ایران در آژانس در خصوص اتهامات بی اساس موسوم به PMD نیز گفت: آژانس بار دیگر در بخش کوچکی از گزارش به ­تکرار این موضوع پرداخته است. همانطور که قبلا ه­م اعلام کرده ایم تکرار این بخش نه تنها­ بر اعتبار ادعاهای بی اساس قبلی نمی افزا­ید بلکه نشان از بی خاصیت شدن این بخش از ­گزارش آژانس دارد. مضحک تر اینکه ادعا شد­ه یک بخش کوچکی به یک ساختمان در حوالی مح­ل مورد ادعای آژانس در پارچین اضافه شده ا­ست که معلوم نیست اصلا چه ربطی به آژانس د­ارد؟ ایران برای ساخت و ساز در اماکن خود ­نیاز به اجازه آژانس ندارد که حالا آژانس ­بخواهد با عکس های ماهواری آن را رصد کند.

وی در مورد اجرای نقشه راه برای حل مسایل ­گذشته نیز گفت: مدیرکل، گزارش کرده که ایران با ار­ائه توضیحات در 15 اوت اولین گام را اجرا ­کرده است. حالا نوبت آژانس است که بررسی ­هایش را تکمیل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + ده =

دنبال کنید @ اینستاگرام