داوری ها آغاز شد

آغاز روند اجرای هفدهمین جشن خانه سینماي ایران کلیدخورد.شامگاه چهارشنبه داوری بخش فیلم های بلندهفدهمین جشن خانه سینما رسما آغاز شد.

دراین مراسم که درتالارسیف‌ا… داد خانه سینمابرگزار شد،جمعی ازداوران این دوره ازجشن درکنارهمایون اسعدیان دبیرومازیارمیری مدیراجرایی جشن هفدهم خانه سینماحضورداشتند.
درابتدای این مراسم اسعدیان بااشاره به بازسازی سالن سیف‌ا… داد گفت:«قبل ازهرچیزباید تشکری ازآقای رضامیرکریمي‌ومحسن شاه ابراهیمي‌بابت بازسازی سالن داشته باشم. تجهیز سالن درزمان کوتاه چهارده، پانزده روز کار سختی بود که دوستان به خوبی آن را انجام دادند،اما در همین ابتدامي‌خواهم از آقای محمدبزرگ‌نیا که دبیری جشن سال گذشته رابرعهده داشتند خواهش کنم لوح تقدیری را که به پاس زحماتش در سال گذشته در نظر گرفتیم از ما بپذیرند تا رسماداوری بخش سینمايی جشن هفدهم خانه سینماراافتتاح کنیم.»اوادامه داد:«طبعاامسال به نسبت سال گذشته جشن راحت‌تری برگزار می‌کنیم.سال گذشته جشن در حالی برگزار شد که مدتی خانه سینمابسته بودودربی‌پولی وحشتناک خانه،به سرمی‌بردیم.از آقای بزرگ‌نیا صمیمانه تشکر وبه پاس زحماتش لوح تقدیر را به او تقدیم می‌کنیم.»
بزرگ‌نیاپس ازدریافت این لوح تقدیردرجمع داوران بخش فیلم‌های بلند سینمایی این دوره ازجشن گفت:«واقعیت این است که فکر مي‌کنم زحمات سال گذشته بیشتر بر دوش آقای مازیار میری بود. به هر حال شرایط خانه سینما سال گذشته ثابت نشده بودومشکلاتی وجود داشت امااینها باعث نمي‌شود از تمامي‌کسانی که سال گذشته دربرپایی جشن همراه من بودندتشکر نکنم.آرزو مي‌کنم که جشن هفدهم باشکوه تر ازسال گذشته برگزار شودوبرای مازیارمیری و همایون اسعدیان آرزوی موفقیت مي‌کنم.»
اسعدیان بعد از صحبت‌های بزرگ‌نیا چند دقیقه‌ای درباره چگونگی داوری آثارصحبت کردوگفت: «به خواست صنوف امسال این شرط را گذاشتیم که کاندیداها ازاعضای صنوف خانه سینماباشندو تنهاسه صنف استثنا شده‌اند.کارگردان‌های فیلم اول،بخش بازیگری وفیلمنامه که اگرهرکدام از این مواردموردپسندداوران بودندوازاعضای صنف نبودنددست داوران بازاست که انتخاب های بیرون ازصنف داشته باشند.»
مازیار میری مدیراجرایی جشن هفدهم نیزدرادامه گفت:«از 11 گروه داوری ویک گروه که فیلم اول و استعدادجوان را داوری مي‌کنند برخی ازصنوف سرشاخه هایشان راهنوز به ما معرفی نکرده اند که خواهش من این است که زودتراین کارراانجام دهنداین به این دلیل است که مابایدباگروه داوری ارتباط داشته باشیم وباید سرشاخه را زودتر بشناسیم و درمرحله بعد سرشاخه‌ها بایددرانتخاباتی گروه ناظروشمارش آرا رامشخص کنند.»میری اضافه کرد:«خواهش دوم من این است که پایان دوم شهریور که مرحله اول ماتمام مي‌شود نیازاست تارای شما راداشته باشیم تاداوری مرحله دوم را شروع کنیم.پس لطفا طوری برنامه‌ریزی کنید که سرشاخه های شما پایان دوم شهریور کاغذاعلام نامزدها رابه مابرسانند.درضمن،مرحله دوم حضورهمه داورهاالزامي‌است واگردرمرحله دوم داوری، دوسوم فیلم‌هارانبینند آرا شمارش نمي‌شود.»
حسن حسندوست تدوینگر باسابقه سینماو از هیات داوران این جشن درخواست کرد که اگر ممکن است به فاصله یک یا دو روز بعداز داوری مرحله اول، نامزدها اعلام شوندتاداوران درآرامش بیشتری انتخاب‌هایشان را اعلام کنند و شاید در مرحله دوم نیزبتوان چنین رویکردی داشت.اسعدیان نیزدرپاسخ گفت:«ترجیح ما این است که اعلام نام نامزدها به درستی و خارج ازعجله اتفاق بیفتدوطبعا دراین موردواین پیشنهادحتمابه یک راهکارخواهیم رسید.»
اسعدیان درپاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مراسم جشن چگونه برگزارخواهد شد،گفت:«سال گذشته شرایط مالی خوبی نداشتیم.اماامسال جشن‌های فیلم کوتاه، انیمیشن،مستندوبزرگداشت هاهرکدام درتالار ایوان شمس برگزارخواهد شدومکان جشن اصلی بزرگ نیزبه زودی اعلام خواهدشدوسعی می‌کنیم جشن آبرومندی برگزارکنیم.»به گزارش خبرآنلاین درپایان مراسم نیزرضامیرکریمي‌مدیرعامل خانه سینما ازحضور داوران تشکرکردوهمچنین اززحمات محسن شاه‌ابراهیمي‌که سالن سیف‌ا… دادرا درزمان کوتاهی برای جشن و حضور داوران بازسازی کردسپاسگزاری کرد.تا پایان روز جمعه 23 مرداد ماه فیلم‌های سینمایی روز مبادا به کارگردانی فائزه‌عزیزخانی، شهر موشها2 به کارگردانی مرضیه‌برومند،زیباتر از زندگی به کارگردانی انسیه‌شاه حسینی،تابور به کارگردانی وحید وکیلی‌فر، مجرد 40 ساله به کارگردانی شاهین باباپور، ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان، آرایش غلیظ به کارگردانی حمیدنعمت‌ا…،ماهی وگربه به کارگردانی شهرام مکری، من از سپیده صبح بیزارم به کارگردانی علی کریم،کاغذخروس‌نشان به کارگردانی مریم میلانی،انارهای نارس به کارگردانی مجیدرضامصطفوی،روباه به کارگردانی بهروز افخمي‌وردکارپت به کارگردانی رضاعطاران برای داوران این بخش به نمایش در آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 14 =