تعیین دقیق زمان اثر انگشت با فناوری جدید

محققان دانشگاه تیالی توهایو موفق به کشف فناوری جدید برای تعیین تاریخ دقیق اثر انگشت شدند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، بررسی اثر انگشت در زمان جرم بسیار مهم است و تعیین تاریخ ایجاد این اثر مهم‌تر است. محققان در بررسی‌های انجام شده مربوط به تحقیقات زمان جرم موفق به کشف فناوری تعیین زمان ایجاد اثر انگشت شدند.

تعیین زمان ایجاد اثر انگشت در بعضی از جرم‌ها بسیار حیاتی است و محققان موفق به کشف فناوری شدند که قادر است زمان اثر انگشت و تعداد روزها و حتی ماه‌هایی که از زمان اثر انگشت گذشته را تشخیص دهد.

این فرایند را شین موراموتو و ادوارد سیسکو در موسسه استاندارد و فناوری (NIST) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند و به نتایجی دست یافتند.

محققان این امر را با بررسی اثر انگشت‌های تشکیل شده بر روی ویفرهای سیلیکونی در زمان تشکیل انجام دادند.

با مطالعه اثر انگشت‌ با پالماتیک اسید، زمان اثر انگشت مشخص می‌شود.

در شرایط حاضر این تکنولوژی برای مدت چهار روز گذشته و در شرایط آزمایشگاهی جوابگوست و محققان در حال بررسی هستند تا این چارچوب زمانی را به مدت 10 روز و یا بیشتر و همچنین برای ماه‌ها پیش تعیین کنند. آنها امیدوارند این آزمایش در دنیای واقعی هم جوابگو باشد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته دانشمندان موسسه پزشکی قانونی هلند با استفاده از مواد شیمیایی بر روی قدمت اثر انگشت بررسی‌هایی انجام دادند.

نتایج این بررسی در مجله Analytical Chemistry منتشر شده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام