گران‌ترین مناطق مسکونی تهران

بر اساس اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در نخستین فصل سال جاری متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران بیش از چهار میلیون تومان بوده است که این قیمت نسبت به فصل قبل دو درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال …

بر اساس اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در نخستین فصل سال جاری متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران بیش از چهار میلیون تومان بوده است که این قیمت نسبت به فصل قبل دو درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین این آمار نشان می‌دهد که تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده در شهر تهران نسبت به زمستان سال گذشته ۲۳.۳ درصد و نسبت به بهار سال قبل ۰.۳۴ درصد کاهش داشته است.

بر این اساس در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در حدود کمتر از هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک تهران و کمترین آن در حدود دو میلیون تومان و در منطقه ۱۸ تهران بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۲ و حداکثر بیش از ۲۴ میلیون تومان و در منطقه دو بوده است، همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران منطقه پنج با ۱۱.۵ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد دارای کمترین سهم است.

بیشترین اجاره‌نشین‌ها در منطقه پنج تهران

در ادامه گزارش مرکز آمار از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار امسال به کمتر از ۲۰ هزار تومان می‌رسد که این میزان نسبت به فصل قبل ۷.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران در این مدت نسبت به زمستان سال قبل ۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین متوسط اجاره بها بیش از ۳۲ هزار تومان و در منطقه یک و کمترین آن ۱۰ هزار تومان و در منطقه ۱۹ بوده است.

براین اساس تغییرات مبلغ اجاره ماهانه برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۳۰۰ تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان در منطقه دو بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با ۴.۲ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم است.

خانه‌های کلنگی از چشم افتادند

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در فصل بهار در شهر تهران حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که این میزان نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد کاهش داشته و نسبت به بهار سال گذشته بدون تغییر بوده است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۵.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد کاهش داشته است.

در بین مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی در حدود ۹ میلیون تومان در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی در معاملات انجام شده حداقل یک میلیون تومان و حداکثر ۲۵ میلیون تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران منطقه دو با ۸.۲ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با یک درصد دارای کمترین سهم است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا