لیگ برتر ۲۸۸ روزه، مثل پارسال

به گزارش “ورزش سه”، برای اولین بار است که زمان شروع و پایان ۲ دوره متوالی لیگ برابر است. مسابقات سال گذشته لیگ هم روز۹ مرداد آغاز و روز۲۵ اردیبهشت به پایان رسید که درست ۲۸۸ روزه بود. به عبارتی مسابقات فوتبال لیگ امسال یعنی مسابقات لیگ پانزدهم برتر، کاملا مثل سال گذشته در ۲۸۸ روز انجام خواهد شد و درست مثل سال گذشته زمان تعطیلی مسابقات فوتبال لیگ کشور ۷۷ روز خواهد بود. مسابقات فوتبال لیگ کشور در سال های ۷۵ و ۷۶ به ترتیب در ۳۷۷ روز و ۴۰۲ روز به پایان رسید که در نوع خود عجیب بود و مثل رکورد، در تاریخ فوتبال ایران ثبت شد.

 

خروج از نسخه موبایل