دو پرسپولیسی که از دست رفتند

در پایان لیگ سیزدهم، وقتی قرار بود بهترین ها انتخاب شوند، پرسپولیس دو نماینده داشت؛ پیام صادقیان و محمد عباس زاده.

وقتی قرار بود بهترین ها انتخاب شوند، پرسپولیس دو نماینده داشت؛ پیام صادقیان و محمد عباس زاده. در پایان این مراسم دومی به عنوان پدیده فصل انتخاب شد و صادقیان هم دومین بازیکن برتر فصل شد. این دو اما دو فصل بعد و در ابتدای لیگ پانزدهم، جایی در تیم محبوبشان ندارند، هر دو کنار گذاشته شدند، پیام به نفت رفت، عباس زاده هم در آستانه پیوستن به صبا قرار دارد. این سرنوشت فوتبالیست های ماست، وقتی قدر خودشان را نمی دانند.

دنبال کنید @ اینستاگرام