نخست وزیر انگلیس توافق را تاریخی خواند

نخست وزیر انگلیس با تاریخی خواندن توافق هسته ای گفت ایران تا زمانی از منافع اقتصادی منتفع می شود که تعهدات خود را اجرا کند.

نخست وزیر انگلیس با تاریخی خواندن توافق هسته‌ای گفت ایران تا زمانی از منافع اقتصادی منتفع می شود که تعهدات خود را اجرا کند.

دیوید کامرون افزود این توافق موجب جلوگیری از توسعه سلاح هسته ای توسط ایران و ایجاد جهانی امن تر شد.

وی افزود توافق نیاز به رهبری و مدیریت، شجاعت و اراده است و اکنون زمان آن است که به جلو حرکت کرد و آن را اجرا کرد.

ساعتی قبل وزیر خارجه کشورمان و مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه مشترکی را در وین قرائت کردند که بر اساس آن ایران و کشورهای 1+5 پس از 22 ماه مذاکره به توافقی بلند مدت درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران رسیدند. متن این توافق قرار است طی روزهای آتی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام