متکدیان تهرانی شناسنامه‌ دار می‌شوند

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی از راه اندازی بانک اطلاعاتی متکدیان تهران خبرداد.

فرزاد هوشیار پارسیان با بیان اینکه نگاه این سازمان به تکدی‌گری از حالت مداخله‌های فوریتی به سمت رویکردهای ساختاری و پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه این سازمان با افزایش مشارکت‌های اجتماعی از طریق انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی را دنبال خواهد کرد، افزود: تاکنون وظیفه سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در زمینه آسیب‌های اجتماعی مداخله فوریتی بوده است اما این نگرش تغییر خواهد کرد.

به گفته هوشیار فرهنگ سازی، شناسایی متکدیان واقعی و غیر واقعی، جمع آوری و توانمند سازی آنها از جمله مهمترین اقدامات این سازمان است.

هوشیار با اشاره به اینکه برخی متغیرها از قبیل اقتصادی، بیکاری و مهاجرت‌پذیری درافزایش آمار متکدیان تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همگرایی و هم افزایی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف و اقدامات پیشگیرانه سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، شاهد ساماندهی متکدیان در تهران باشیم.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با اشاره به اینکه همه نهادها و ارگان‌ها باید در برابر متکدیان، کودکان کار و خیابان و هر فرد آسیب دیده احساس مسئولیت کنند، افزود: بانک اطلاعاتی این افراد نیز به زودی راه اندازی می‌شود تا تمام متکدیان واقعی تهران دارای شناسنامه شوند.

وی به ضرورت شناسایی نیازمندان واقعی در سطح محلات مناطق 22 گانه تهران اشاره کرد و عنوان داشت: سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی تلاش دارد تا با شناسایی نیازمندان واقعی در محلات و معرفی آنان به خیّران، تکدی‌گری در سطح شهر تهران را کاهش دهد.

پارسیان با اشاره به اینکه سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در قالب برنامه‌های مشارکتی و کارآفرینی اجتماعی ساماندهی متکدیان را دنبال می‌کند، گفت: تلاش داریم مسئولیت اجتماعی همه شهروندان، تشکل‌ها، سمن‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی را در برابر متکدیان افزایش دهیم.

دنبال کنید @ اینستاگرام