نمایندگی‌های استانی زیرساخت تشکیل شد

به گزارش  سازمان خبری موبنا به نقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت شیدایی  اظهار داشت: مهمترین وظیفه این نمایندگی ها، نظارت بر قراردادهای شرکت ارتباطات زیرساخت با پیمانکاران بخش خصوصی و شرکتهای مخابرات استانی و سایر اپراتورهاست. وی با اشاره به اینکه این نمایندگی ها براساس ماده چهار اساسنامه این شرکت، در مراکز تمامی استان …

به گزارش  سازمان خبری موبنا به نقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت شیدایی  اظهار داشت: مهمترین وظیفه این نمایندگی ها، نظارت بر قراردادهای شرکت ارتباطات زیرساخت با پیمانکاران بخش خصوصی و شرکتهای مخابرات استانی و سایر اپراتورهاست.
وی با اشاره به اینکه این نمایندگی ها براساس ماده چهار اساسنامه این شرکت، در مراکز تمامی استان ها تشکیل می شوند تصریح کرد: چهار ماه پیش چارت سازمانی این نمایندگی ها، در هیات مدیره این شرکت به تصویب رسید.
شیدایی درخصوص شمارکارشناسان حاضر در این نمایندگی ها گفت :در مراکز استانهایی که دارای مرکز SC هستند ۹ نفر و در سایر استانها با توجه به حجم شبکه تجهیزات راه دورآن استان پنج یا شش نفر هستند، که این افراد از بین کارشناسان فنی شبکه راه دور شرکت مخابرات ایران انتخاب و به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شده اند.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: صدور احکام و انتقال این کارکنان به شرکت زیرساخت و استقرارآنان در نمایندگی‌های استانی از آذرماه شروع شده است و روسای این نمایندگی ها از نظر سازمانی در سطح معاون مدیرکل خواهند بود.
۱۱۷/
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا