شرکت های فناوری اطلاعات به سروراندازه گیری سرعت اینترنت مجهز می شوند

هادی ملک پرست در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت:با تبادل تفاهم نامه ای بین شرکت فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات طی چند روزآینده هفت سرور برای اندازه گیری سرعت اینترنت به سرورهای کل کشور اضافه می شود.وی افزود: در فازهای بعدی این پروژه،تمامی شرکت های مخابراتی،سازمان تنظیم مقررات و هر کدام از ISDP    …

هادی ملک پرست در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت:با تبادل تفاهم نامه ای بین شرکت فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات طی چند روزآینده هفت سرور برای اندازه گیری سرعت اینترنت به سرورهای کل کشور اضافه می شود.
وی افزود: در فازهای بعدی این پروژه،تمامی شرکت های مخابراتی،سازمان تنظیم مقررات و هر کدام از ISDP    ها و یا ISP  ها درکل کشور باید دارای سروراندازه گیری سرعت اینترنت  شوند.
وی تصریح کرد: همزمان  با تبادل تفاهم نامه شرکت دیتا  با سازمان تنظیم مقررات این قرار داد با یک شرکت خصوصی نیز مبادله می شود.
ملک پرست با اشاره به اینکه در حال حاضردوسروربرای اندازه گیری سرعت اینترنت  وجود دارد، گفت:با تبادل مجموع تفاهم نامه این پروژه بین سازمان تنظیم مقررات ویک شرکت خصوصی تعداد سرورهای کل کشوربه ۱۰ سرور خواهد رسید.
۱۱۷/۲۰
    

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا