ارتباط سيم کارتهاي سلب امتياز شده با پرداخت دايري مجدد برقرار مي شود

موبنا –ارتباط سيم کارتهاي سلب امتياز شده مشترکان تلفن همراه، با پرداخت دايري مجدد برقرار مي شود.

 به گزارش خبرنگار موبنا، چنانچه به دليل بدهي،خطوط تلفن همراه مشترکان اپراتور اول سلب امتياز شود تنها در صورتي که شماره مشترک واگذار نشده باشد، با دريافت هزينه دايري مجدد در اولويت واگذاري قرار خواهد گرفت.
به اين ترتيب مشترک يا وکيل قانوني وي با اقدام به پرداخت ديون خود  و نيز تقاضاي  برقراري مجدد تلفن همراه سلب امتياز شده ، مي تواند خط خود را با اولويت واگذاري مسترد کند.
گفتني است چنانچه مشترک به علت عدم پرداخت بدهي ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطع بدهي، موجبات وصل مجدد آن را فراهم نياورد با اخطار کتبي يکماهه نسبت به سلب امتياز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد.
اگر بدهي مورد نظر مازاد بر وديعه باشد نيز نسبت به قطع ساير امکانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع مشترک متناسب با ميزان بدهي و نيز در صورتي که مبلغ بدهي مازاد بر وديعه از طريق فوق امکان پذير نباشد، وصول مبلغ بدهي از طريق مجاري قانوني پيگيري مي شود.
اين درحاليست که در صورت عدم پرداخت به موقع صورتحساب دوره¬اي، اخطار قطع بدهي ظرف  10 تا 15 روز پس از مهلت پرداخت مندرج در صورتحساب، به صورت پيامک به مشترکان ارسال شده و پس از 72 ساعت از ارسال اين پيامک، مشترکان  بدهکار مشمول قطع يکطرفه خواهند شد.
به همراه قطع يکطرفه نيز پيامکي مبني بر اينکه ظرف 10 روز آينده تلفن همراهتان قطع کامل خواهد شد، به مشترک ارسال مي شود.
117/16/179

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + یازده =

دنبال کنید @ اینستاگرام