راه اندازي ۶ دفتر ICT روستايي در خراسان شمالي

در ادامه اجراي طرح توسعه هر چه بيشتر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقصي نقاط ميهن اسلامي ايران و بهره مندي مناطق محروم كشور از اين پديدة نوين ارتباطي كه تحول بي سابقه اي در مناسبتهاي اقتصادي ـ اجتماعي اين مناطق به وجود خواهد آورد ؛ ۶ دفتر ICT روستايي در روستاهاي اوغارتازه گليان …

در ادامه اجراي طرح توسعه هر چه بيشتر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقصي نقاط ميهن اسلامي ايران و بهره مندي مناطق محروم كشور از اين پديدة نوين ارتباطي كه تحول بي سابقه اي در مناسبتهاي اقتصادي ـ اجتماعي اين مناطق به وجود خواهد آورد ؛ ۶ دفتر ICT روستايي در روستاهاي اوغارتازه گليان از توابع شيروان ، كوران تركيه ، خرق از توابع فاروج ، دهنه اجاق از توابع اسفراين و كهنه جلگه از توابع مانه و سملقان واقع در استان خراسان شمالي راه اندازي شد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا