موبي لينک سرويس بانک همراه را در پاکستان عرضه کرد

به گزارش گروه اخبارخارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”، بر اساس اين گزارش کاربران اين اپراتور مي توانند در آينده اي نزديک با استفاده از تلفن همراه خود براي پرداخت صورت حساب هاي مختلف ،خريد ،رزرو بليط و کارهايي از اين دست از سرويس مذکوراستفاده کنند.موبيلينک گفت:در ارايه اين پروژه “حبيب بانک”،”سيتي بانک”، KASB”بانک”،”اطلس بانک”و شرکت Adamjee …

به گزارش گروه اخبارخارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”، بر اساس اين گزارش کاربران اين اپراتور مي توانند در آينده اي نزديک با استفاده از تلفن همراه خود براي پرداخت صورت حساب هاي مختلف ،خريد ،رزرو بليط و کارهايي از اين دست از سرويس مذکوراستفاده کنند.
موبيلينک گفت:در ارايه اين پروژه “حبيب بانک”،”سيتي بانک”، KASB”بانک”،”اطلس بانک”و شرکت Adamjee Insurance”آمادگي خود را براي همکاري در اين پروژه اعلام کرده اند.
يک مقام آگاه در اين باره گفت:با اين اقدام موبيلينک حدود ۹۲درصد از مشتريان بانک هاي پاکستان امکان استفاده ازسرويس هاي بانک همراه را بدست خواهند آورد.
تعداد کاربران تلفن همراه در پاکستان تا آوريل ۲۰۰۸ ميلادي بيش از ۸۵ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه دراين کشور ۵۲.۸۷درصد اعلام شده است.
پاکستان ۱۰اپراتور ارتباطي دارد که موبيلينک با بيش از ۳۱ميليون کاربر رتبه اول را در بين اپراتورهاي اين کشور به خود اختصاص داده است.
۱۳۴/۱۴

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا