رکود بازار سيم کارت همراه اول در پايتخت

موبنا- 19/01/87 با شروع سال جديد به دليل کم رونقي دادوستد سيم کارت هاي همراه اول همچنان قيمت خريدوفروش اين کالا مشخص نشده است.

آخرين بررسي هاي صورت گرفته خبرنگار موبنا در بازار تهران حاکي از آن است که اکثر فروشندگان تا کنون تغيير نوساني در قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار اعمال نکرده اند و همچنان شاهد رکود اين نوع سيم کارت ها هستند.
در همين حال اکثر فروشندگان معتقدند که بي رونقي بازار سيم کارت از جمله سيم کارت هاي ثابت همراه اول (0912) که از اواسط اسفند ماه آغاز گزديده است همچنان ادامه دارد.
در زمان حاضر سيم کارت کارکرده کد”1″ به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال به فروش مي رسد.
 در همين حال سيم کارت صفر کد “2” به بهاي پنج ميليون و 800 هزار  ريال و کارکرده آن به مبلغ چهار ميليون و 150 هزار ريال به فروش مي رود.
سيم کارت  صفر کدهاي  سه،چهار،پنج،شش،هفت و هشت به ترتيب با مبلغ چهار ميليون و 500 هزار ريال، سه ميليون و 600 هزار ريال، سه ميليون و 600هزار ريال،سه ميليون و 500هزار ريال، سه ميليون و 400 هزار ريال و سه ميليون و 100 هزار ريال در  پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران  به فروش مي رسد.
همچنين سيم کارت کارکرده کدهاي فوق سه ميليون و 600 هزار ريال، سه ميليون و 100هزار ريال، سه ميليون و 200 هزار ريال، سه ميليون و 100 هزار ريال، سه ميليون ريال و دو ميليون و 650 هزار ريال  به فروش مي رسد.
129/13

دنبال کنید @ اینستاگرام