بدون موبايلم هرگز

موبنا-19/01/87 گزارش ها حاکي از آن است که هم اکنون نيمي از مردم جهان داراي تلفن هستند و وابستگي به اين دستگاه کوچک موجب شده تا بسياري از کاربران همواره نگران جاگذاشتن و تمام شدن شارژ گوشي ها باشند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي سافت پديا، شب هنگام تلفن همراه را کوک مي کند، صبح با صداي زنگ موبايل از خواب بيدار مي شود ، صداي زنگ آن را قطع مي کند، ايميل هاي خود را چک مي کند، گويي هيچ چيز ديگربراي او مهم نيست.
با کسي تماس مي گيرد، قرارملاقاتش را چک مي کند، از شرکت تماسي با وي گرفته مي شود، صبحانه مي خورد، لباس مي پوشد دوباره تلفن مي زند، به شخص ديگري ايميل مي زند، براي کسي يک پيام تصويري ارسال مي کند سپس تصميم مي گيرد به وي تلفن بزند و تولد وي را تبريک بگويد، سپس تلفن همراه را در جيبش مي گذارد و از خانه خارج مي شود.
به اين ترتيب يک روز معمولي براي بسياري از افراد در سراسر دنيا اين گونه آغاز مي شود. يعني تلفن همراه جزيي از وجود افراد شده و نقش اساسي در زندگي آنها دارد.
اما چه اتفاقي مي افتد اگر تلفن همراه گم شود؟ کار نکند يا آنتن ندهد؟ آيا بدون تلفن همراه مي توان زندگي کرد؟
ترس از نداشتن تلفن همراه امروزه “هراس” (nomophobia) ناميده مي شود.
گزارشي هاو تحقيقات نشان مي دهد که 53 درصد کاربران انگليسي اعلام کردند که همواره نگران عدم دسترسي به تلفن همراه هستند.
به اين ترتيب بيش از 20 ميليون نفر از مردم انگلستان هنگامي که از تلفن همراه  يا کامپيوتردور هستند، نگران و مضطرب هستند.
در اين تحقيق دو هزار و 163 نفر که 58 درصد از آنها مرد و 42 درصد زن بودند، مورد سوال قرار گرفتند که بيش از نيمي از آنها اعلام کردند که بدون تلفن همراه  احساس ناامني مي کنند وعصباني هستند.
 بيش از 20 درصد آنان گفته اند که هيچ گاه تلفن همراه خود را خاموش نمي کنند.   
روانشناسان معتقدند که ترس به يک معضل جدي در زندگي مدرن تبديل شده است که نداشتن تلفن همراه نيز بنوبه خود براي کاربران ترس ونگراني در پي دارد.
135/14

دنبال کنید @ اینستاگرام