مدير کل دفتر امور بين الملل وزارت ICT:

برخي شرکت هاي خارجي براي حضور در مزايده اپراتور سوم اعلام امادگي کرده اند

موبنا - 18/01/87 مدير کل دفتر امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت:برخي شرکت هاي خارجي به طور غير رسمي براي حضور در مزايده اپراتور سوم اعلام آمادگي کرده اند.

“احمد پورنگ نيا” در گفت وگو با خبرنگار “موبنا” اظهار داشت:   آنها   در صددند از طريق ملحق شدن به برخي  شرکت هاي خارجي  ديگر  در مزايده اپراتور سوم شرکت کنند.
 اين مقام مسئول  خاطر نشان کرد:   البته تا زماني که اين شرکت ها به طور رسمي  تقاضاي حضور خود را در اين مزايده اعلام نکنند وزارت  ارتباطات  روي   حضور  آنها در مزايده   حساب  نخواهد کرد.
وي  با بيان اين که  شرايط سياسي جديد هيچ گونه تا ثير  منفي  در خصوص  حضور  شرکت ها در مزايده اپراتور سوم نداشته است، ادامه داد:  کماکان شرکت هاي داوطلب   تقاضاي حضور خود را در مزايده  اعلام مي کنند.
اپراتور سوم تلفن همراه  پيش از اين قرار بود  در زمستان سال 86  مزايده آن برگزار شود  و برنده نهايي ان  از آذر ماه   سال جاري  فعاليت خود را آغاز  کند.
اپراتور برنده مزايده اپراتور سوم   بايد   نسل سوم شبکه تلفن همراه را  در کشور  راه اندازي کند.
هم اکنون با حضور  سه اپراتور  همراه اول ، اپراتور دو م و  تاليا    نزديک به 35 ميليون مشترک در کشور  از  سرويس هاي تلفن همراه  استفاده مي کنند.  


117/13

دنبال کنید @ اینستاگرام